NSS ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 14.11. klo 16.15 alkaen Ravintola Pääpostn auditoriossa (Postikuja 1C, Helsinki)
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten esittämä toimintasuunnitelma.
4. Käsitellään hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten laatima talousarvioehdotus sekä päätetään jäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksujen sekä viivästyskorkojen suuruudesta. Lisäksi vahvistetaan yhdistyksen luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus.
5. Valitaan tulevan toimintakauden puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.
6. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.
7. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.