Aika: Torstaina 18.11.2021 klo 14.00 alkaen Paikka: NSS:n toimitilat, Takomotie 8, Helsinki / etäyhteydellä Teams-linkki
Asialista
1. Tervetuloa, NSS:n puheenjohtaja Jonne Järvinen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Käsitellään hallituksen esittämää toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022.
5. Käsitellään hallituksen vuodelle 2022 laatimaa talousarvioehdotusta sekä päätetään jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä viivästyskorkojen suuruudesta (liite 3). Vahvistetaan yhdistyksen luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavien palkkioiden suuruus.
6. Valitaan tulevan toimintakauden puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. (Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja)
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen