Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gifKuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\valik1a.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gifKuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\valik2b.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gifKuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\valik3a.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gifKuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\valik4a.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gifKuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\valik5a.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\vali.gif

Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: C:\Users\NSS-Virpi\uusi luminord\02ots.gif

1 KILPAILUSÄÄNNÖT (tässä pdf-muodossa)

1.1 Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus

Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n kanssa järjestävät LUMINORD 18 -valaisinsuunnittelukilpailun.

Kilpailun tarkoitus on löytää uusia ja korkeatasoisia valaisinratkaisuja ja näin kehittää alan teollisuudelle uusia valaisininnovaatioita ja -tuotteita.

1.2 Kilpailutehtävä

Luminord 2018 -kilpailun tehtävänä on suunnitella toimistotilan työpisteen valaisin.

1.3 Osanotto-oikeus

Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voivat osallistua myös suunnittelijaryhmät ja alan opiskelijat.

Tuomaristo toivoo, että kilpailun myötä löytyisi muotoilun ja teknisen osaamisen yhdistäviä työpareja tai -ryhmiä.

1.4 Kilpailuaika

Kilpailun ajankohta on 16.3.2018-17.8.2018.

1.5 Palkinnot

Kilpailupalkintojen yhteisarvo on 10.000 euroa.

Kilpailun pääpalkinto on Suomen Messusäätiön lahjoittama LUMINORD 2018 -palkinto, arvoltaan 5.000 euroa.

Lisäksi jaetaan Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry:n lahjoittama STEK-nimikkopalkinto, arvoltaan 5.000 euroa.

Palkintolautakunta voi yksimielisesti jakaa palkinnot toisin. Palkintolautakunnan esityksestä voidaan jakaa kunniamainintoja.

Kilpailussa palkituilla töillä on oikeus käyttää Luminord-kilpailun nimeä ja tunnusta tuotteen markkinoinnissa.

1.6 Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat:

- Valaistussuunnittelija, TkT Anne Ylinen, Rejlers Finland Oy / Sähkösuunnittelijat NSS ry
- Avainasiakaspäällikkö Helena Aalto, KT Interior Oy, Sisustusarkkitehti SIO
- Asiantuntija Veli-Pekka Vitikka, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
- Tuotehallintajohtaja Marko Martikainen, Ensto Lighting Oy / Suomen Valoteknillinen Seura ry
- Valaisinsuunnittelija, TaM Irina Pått, Lumidesign Oy / Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry
- Hankintapäällikkö Samuli Rasinmäki, SLO Oy / Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
- Viestintäpäällikkö Kirsi Gimishanov, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry                   

Kilpailuasiamiehenä ja palkintolautakunnan sihteerinä toimii FM Virpi Kumpulainen Sähkösuunnittelijat NSS ry:stä. Hän toimii myös palkintolautakunnan ja kilpailijoiden välisenä yhdyshenkilönä.

Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan myös tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita esimerkiksi tuotteiden käyttöön ja valmistukseen liittyvissä asioissa.

1.7 Kilpailuohjelma-asiakirjat

Tämä kilpailuohjelma on nähtävissä kilpailun kotisivuilla http://www.nssoy.fi/luminord

2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Kilpailuohjelma

Kilpailuohjelma on kilpailijoita sitova.

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus tehdä ohjelmaa koskevia kysymyksiä kilpailuasiamiehelle kirjallisesti sähköpostilla virpi.kumpulainen@nssoy.fi.

Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan kilpailun kotisivuilla. Mahdolliset kysymykset on toimitettava viimeistään 1.6.2018.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tulosten julkistaminen

Kilpailun tulokset julkistetaan Habitare-messukokonaisuuteen kuuluvan Habitare Pro -tapahtuman avajaispäivän yhteydessä 12.9.2018 Helsingin Messukeskuksessa.

Julkistamisen jälkeen palkitut työt ovat näytteillä Habitare Pro -tapahtumassa 12.-14.9.2018.

Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa.

2.4 Kilpailutöiden käyttöoikeus ja mallisuojaus

Järjestäjät eivät käytä kilpailun tuloksia kaupallisissa tarkoituksissa, mutta osallistuja myöntää järjestäjille oikeuden käyttää kilpailuaineistoa kilpailutöiden esittelyyn ja tulosten julkistamiseen. Kilpailijalla on tekijänoikeus työhönsä.             

Mikäli kilpailija haluaa suojata työnsä mallisuojalla, hänen on tehtävä se omalla kustannuksellaan.

2.5 Kilpailutöiden palautus

Kilpailuun jätettyä aineistoa ei palauteta. Työt ovat kuitenkin noudettavissa Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimistosta (Alppikatu 13 B 15, 00530 Helsinki, p. 09-7014611) viimeistään perjantaina 28.9.2018.

2.6 Kilpailutöiden vakuuttaminen

Kilpailijan tulee halutessaan itse vakuuttaa työnsä kuljetus- ja käsittelyvahinkojen osalta myös siltä ajalta, kun ne ovat kilpailun järjestäjän hallussa.

3 KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1 Tehtävä

Luminord 2018 -kilpailun tehtävänä on suunnitella toimistotilan työpisteen valaisin.

Toimistotilojen työpisteiden valaistukseen kaivataan uusia ratkaisuja. Valaistus on osa työergonomiaa. Se vaikuttaa työntekijän vireystilaan ja viihtyvyyteen, ja siten myös työn tuottavuuteen. Hyvä työpistevalaistus ottaa huomioon työntekijän yksilölliset tarpeet ja on muunneltavissa näiden tarpeiden muuttuessa.

Yritysten toimitilat ovat muuttuneet työelämän murroksen myötä. Työpisteet ovat siirtyneet toimistohuoneista avarammille työskentelyalueille. Avokonttorit ovat vaihtuneet monitilatoimistoihin. Osalla työntekijöistä on kiinteät työpisteet, toiset taas liikkuvat sujuvasti mobiilipisteeltä toiselle.

Millainen työpistevalaisin vastaisi siis parhaiten nykyaikaisen toimistoympäristön vaatimuksia?                            

Kilpailuun voivat osallistua työt,

- jotka ovat suunnittelultaan viimeisteltyjä ja esitystavaltaan niin selkeitä, että pääarvosteluperusteiden täyttyminen voidaan todeta,

- joita ei ole ennen kilpailuajan päättymistä julkaistu ja

- jotka eivät ole vielä markkinoilla.

Julkaisulla tarkoitetaan tässä sitä, ettei tuote ole kaupallisesti tuotannossa ja siten ostettavissa jostain valmiina tuotteena. Pelkän suunnitelman julkaisu esimerkiksi tekijän omassa portfoliossa tai opiskeluprojektin yhteydessä ei ole este osallistumiselle.

3.2 Arvosteluperusteet

Kilpailutöitä arvosteltaessa otetaan erityisesti huomioon:

- käytettävyys siinä ympäristössä, johon se on suunniteltu
- valaistuksen laatu
- muotoilu ja innovatiivisuus
- sähköturvallisuus
- teollinen valmistettavuus
- elinkaari- ja ekologiset tekijät, joista varsinkin energian kulutus

4 VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

4.1 Asiakirjat

Kilpailutyön kuvat, piirustukset ja tekstiselostukset on kiinnitettävä A1-kokoiselle (594 x 840) jäykälle alustalle, enintään 2 kpl/työ.

Ehdotukseen tulee liittää lyhyt tekstiselostus (max. A4), josta tulee käydä ilmi perustelut siihen, kuinka valaisimen suunnittelussa on otettu huomioon arvosteluperusteissa olevat asiat.

Esitysten on oltava julkaisukelpoisia piirustuksia. Mallia ei tarvita.

4.2 Kilpailusalaisuus

Hyväksyttävä kilpailutyö ei sisällä viitteitä tekijästä. Kilpailutyön jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä.

Kilpailutyön taakse on kiinnitettävä suljettu, nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki ja tekijän/tekijöiden nimi, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi on ilmoitettava, kenellä on kilpailutyön tekijänoikeus ja ketkä ovat avustajia.

4.3 Kilpailutöiden sisäänjättö

Kilpailuaika päättyy perjantaina 17.8.2018. Kilpailutyöt on jätettävä klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Sähkösuunnittelijat NSS ry, Alppikatu 13 B 15, 00530 Helsinki.

Postitse tai kuljetusliikkeen välityksellä saapunut kilpailutyö katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos se on jätetty viimeistään edellä mainittuna jättöpäivänä todisteellisesti (esim. postileiman päivä tai rahtikirjan päiväys) postin tai kuljetusliikkeen tuotavaksi.

Sivun yläreunaan