Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto

24.4.2024 NSS ry:n kevätkokous

NSS ry:n kevätkokous pidetään 24.4.2024 klo 14 alkaen. Kutsut kokoukseen lähetetään viimeistään 4.4.2024.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Valitaan yhdistyksen vaalitoimikunta.
6. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.