Page 5 - Plaani 1 - 2021
P. 5

pääkirjoitusPlaani
  Robotiikka ja tekoäly suunnittelijoiden avuksi
Hyperautomaatiota ennustettiin vuoden 2020 trendiksi. Siinä on kyse ohjelmistorobotiikan, järjestelmäintegraation ja tekoälyn yhdistelmästä. Tämän päivän suunnittelutyö on tietokonepoh- jaista ja kehittynyt valtavia askelia viime vuosina. Tietomal- lintaminen on tietysti näkyvää sekä arkipäivää suunnittelijan työssä ja usein moni muu asia jääkin huomiotta. Tavoitteen-a hyperautomaatiossa on parantaa ihmisten tehokkuutta, pro- sessin laatua ja vähentää kustannuksia. Tämä kuulostaa kaikilla sektoreilla hyvinkin tutulta.
Suunnittelutyö pitää sisällään paljon osa-alueita, joissa ko- neellinen monistaminen tai toistot voivat nostaa tehokkuutta. Suunnittelija voi tällöin keskittyä vaativiin pulmiin ja työn etene- misen kannalta selkeisiin ongelmakohtiin. Tekoälyn käyttämi- nen kuulostaakin siis oikein houkuttelevalta. Tekoälyn tehokas käyttö edellyttää toimivia prosesseja: suunnittele, toteuta, arvioi ja toimi. Selkeästi etenevä suunnittelutyö vapauttaa resursseja myös muilta osapuolilta.
Hukan poiston ja ylisuunnittelun välttämisen avulla automaati- osta poimitaan suunnitteluun hyviä peruskiviä. Suunnittelu on
iteroiva prosessi ja oman ymmärrykseni mukaan koneoppimi- nen automatisointeineen pääsee oikeuksiinsa. Hieman oudolta kieltämättä tuntuisi, jos omassa suunnitteluryhmässä yhden tai useamman ihmisen korvaisi tunteeton robotti. Välillä tietysti omaa rauhaa kaipaa, mutta kokemukseni mukaan tiimit ovat voimavara.
Koneellisen ajattelun lisääntyessä pohditaan samalla, olisiko tulevaisuudessa insinöörikoulutukseen tarpeen lisätä etiikan opetusta. Insinöörithän usein ovat kehittämässä näitäkin jär- jestelmiä. Robotiikan haasteita ovat sille asetettujen kysymys- ten tai tehtävien monimutkaisuus. Olen törmännyt tekoälyyn asiakaspalvelussa, ja tässä yhteydessä ei ainakaan saavu- tettu hyvää asiakaskokemusta. Sain kyllä vastauksen, jossa kehotettiin kääntymään toisen ihmisen puoleen. Kysymykseni oli tosin myös luonteeltaan sellainen, ettei siihen ihminenkään olisi pystynyt vastaamaan. Jälkikäteen pohdin oppiko algoritmi minulta mitään.
Jonne Järvinen
NSS ry:n puheenjohtaja
  5Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
Kari Kuosman sähkögrilli
   3   4   5   6   7