Sähkönimikkeistön kategoriat

 • Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemiston kategoriat
  • S1 ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT
   • S110 Kaapelihyllyjärjestelmä
   • S120 Johtokanavajärjestelmä
   • S130 Lattiakanavajärjestelmä ja lattiakotelot
   • S140 Ripustusjärjestelmä
   • S150 Läpiviennit
   • S160 Yhteiskäyttöiset putkitusjärjestelmät ja kaapelikaivot
   • S170 Esitystekniikan apujärjestelmät
  • S2 SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET
   • S21 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO JA LIITTÄMINEN
    • S211 Sähköliittymä
    • S212 Sähkön tuotantojärjestelmät ja -laitteistot
    • S213 Sähköenergiavarastot
   • S22 SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU
    • S221 Suurjännitejakelujärjestelmä
    • S222 Pääjakelujärjestelmä 400/230 V
   • S23 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS
    • S233 Käyttäjän laitteiden ja laitteistojen sähköistys
    • S232 LVI-laitteiden ja -laitteistojen sähköistys
    • S231 Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys
   • S24 SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT
    • S241 Pistorasiat
    • S242 Kosketinkiskojärjestelmä
    • S243 Jakelukiskojärjestelmä
    • S244 Pistorasiapylväät
    • S245 Ajoneuvojen lämmityspistorasiat
    • S246 Pistorasiakeskukset
    • S247 Liitin- ja johtosarjajärjestelmä
    • S248 Ajoneuvojen latauspistorasiat
   • S25 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT
    • S251 Sisävalaistusjärjestelmä
    • S252 Ulkovalaistusjärjestelmä
    • S253 Aluevalaistusjärjestelmä
    • S254 Julkisivuvalaistusjärjestelmä
    • S255 Mainosvalaistusjärjestelmä
    • S256 Esitysvalaistusjärjestelmä
   • S26 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
    • S261 Rakennuksen sähkölämmitysjärjestelmä
    • S262 Lattialämmitykset
    • S263 Sähkölämmitteiset ikkunat
    • S264 Sadevesijärjestelmien lämmitykset
    • S265 Putkistojen saattolämmitykset
    • S266 Alueiden sulanapidot
  • S3 TUOTANTOLAITTEIDEN SÄHKÖNJAKELU JA SÄHKÖISTYS
   • S31 TUOTANTOLAITTEIDEN SÄHKÖENERGIAN LIITTÄMINEN JA TUOTANTO
   • S32 TUOTANTOLAITTEIDEN SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU
    • S321 Suurjännitejakelujärjestelmä, tuotanto
    • S322 Pääjakelujärjestelmä 400/230 V, tuotanto
   • S33 TUOTANTOLAITTEIDEN SÄHKÖISTYS
    • S333 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys, tuotanto
   • S34 TUOTANTOLAITTEIDEN SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT
    • S341 Pistorasiat, tuotanto
    • S343 Jakelukiskot, tuotanto
   • S35 TUOTANNOLLISET VALAISTUKSET
    • S351 Valaistukset, tuotanto
   • S36 TUOTANNOLLISET LÄMMITYKSET
    • S361 Lämmitykset, tuotanto
  • S4 VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET
   • S41 VARAVOIMAN TUOTANTO
    • S412 Varavoiman tuotantojärjestelmät ja -laitteistot
   • S42 VARAVOIMAN PÄÄJAKELU
    • S422 Pääjakelujärjestelmä, varavoima
   • S43 VARAVOIMAAN LIITETTYJEN LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS
    • S431 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys, varavoima
   • S44 VARAVOIMAAN LIITETYT SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT
    • S441 Pistorasiat, varavoima
   • S45 VARAVOIMAAN LIITETYT VALAISTUSJÄRJESTELMÄT
    • S451 Valaistukset, varavoima
   • S46 VARAVOIMAAN LIITETYT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
    • S461 Lämmitykset, varavoima
  • S5 UPS-JAKELUJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET
   • S51 UPS-JAKELUN TUOTANTOJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEISTOT
    • S512 UPS-laitteet ja laitteistot
   • S52 UPS-PÄÄJAKELU
    • S522 Pääjakelujärjestelmä, UPS
   • S53 UPS-JAKELUUN LIITETTYJEN LAITTEIDEN SÄHKÖISTYS
    • S531 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys, UPS
   • S54 UPS-JAKELUUN LIITETYT SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT
    • S541 Pistorasiat, UPS
   • S55 UPS-JAKELUUN LIITETYT VALAISTUSJÄRJESTELMÄT
    • S551 Valaistukset, UPS
  • S6 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT
   • S61 POISTUMISVALAISTUS
    • S610 Poistumisvalaistusjärjestelmä
   • S62 VARAVALAISTUS
    • S620 Varavalaistusjärjestelmä
   • S63 HÄTÄVALAISTUS
    • S630 Hätävalaistusjärjestelmä
  • S7 MUUT JÄRJESTELMÄT
   • S710 Salamasuojausjärjestelmä
   • S720 Potentiaalintasausjärjestelmä
  • T1 VIESTINTÄ- JA TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT
   • T110 Antennijärjestelmä
   • T120 Yleisäänentoistojärjestelmä
   • T130 Yleiskaapelointijärjestelmä
   • T140 Puhelinjärjestelmä
   • T150 Ovipuhelinjärjestelmä
   • T160 Lähiverkkojärjestelmä
   • T170 Matkaviestinverkkojen sisäantennijärjestelmä
  • T2 TILAKOHTAISET KUVA- JA ÄÄNIJÄRJESTELMÄT
   • T210 Esitystilojen ja -tekniikoiden ohjausjärjestelmä
   • T220 Kuvanesitysjärjestelmä
   • T230 Esitysäänentoistojärjestelmä
   • T240 Kuulolaitejärjestelmä
   • T250 Konferenssijärjestelmä
   • T260 Videoneuvottelujärjestelmä
  • T3 MERKINANTO- JA KUTSUJÄRJESTELMÄT
   • T310 Ovikellojärjestelmä
   • T320 Varattuvalojärjestelmä
   • T330 Sisäänpyyntöjärjestelmä
   • T340 Avunpyyntöjärjestelmä
   • T350 Kutsujärjestelmä
   • T360 Vuoronumerojärjestelmä
   • T370 Hoitajakutsujärjestelmä
  • T4 TIEDOTUS- JA NÄYTTÖJÄRJESTELMÄT
   • T410 Ajannäyttöjärjestelmä
   • T420 Informaatiopalvelujärjestelmä
   • T430 Opastevalojärjestelmä
   • T440 Säätilannäyttöjärjestelmä
   • T450 Ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä
  • T5 TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT
   • T510 Sähkölukitusjärjestelmä
   • T520 Kulunvalvontajärjestelmä
   • T530 Murtoilmaisujärjestelmä
   • T540 Ryöstöilmaisujärjestelmä
   • T550 Kameravalvontajärjestelmä
   • T570 Henkilöturvajärjestelmä
   • T580 Paikannusjärjestelmä
  • T6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT
   • T610 Paloilmoitinjärjestelmä
   • T620 Palovaroitinjärjestelmä
   • T630 Savunhallinnan ohjaus- ja valvontajärjestelmä
   • T670 Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä
  • T7 VIRANOMAISJÄRJESTELMÄT
   • T710 Viranomaisviestijärjestelmä
   • T720 Väestönsuojeluhälyttimet
  • T8 AUTOMAATIO- JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT
   • T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä
   • T820 Tuotannon automaatiojärjestelmä
   • T830 Käyttöveden mittausjärjestelmä
   • T840 Sähköenergian mittausjärjestelmä
   • T850 Lämmön mittausjärjestelmä
  • MUUT
   • Sähköenergian siirto- ja jakeluverkot
   • Kaapelit, Johdot
   • Putkitustarvikkeet
   • Sähkökalusteet
   • Elektroniikan komponentit
   • Sähköalan tukkuliikkeet
   • Sähköalan verkkokaupat
   • Kirjallisuus
   • Koulutus
   • Kaapit ja kotelot
   • Ohjelmat, ohjelmistot
   • Mittalaitteet, analysaattorit
   • Työkalut, työvälineet
   • Asennustarvikkeet, kiinnitystarvikkeet