Page 15 - Plaani 1 - 2021
P. 15

projektiPlaani Teksti: Marjukka Puolakka
Kuvat: Jari Hudd
Arkkitehtityöpari Woldemar Baeckmanin ja Hugo Harmian Kauppa- korkeakoululle suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1950. Töölö- läisen merkkirakennuksen edellinen laaja peruskorjaus tehtiin vuonna 1996. Keväällä 2019 alkanut peruskorjaus valmistui loppusyksystä 2020. Sen myötä rakennus sai uuden elämän ja nimen - Aalto-yliopisto Töölö. Päätoimijana Aalto Töölössä on liikkeenjohdon valmennus- ja kehittämispalveluita tarjoava Aalto University Executive Education (Aalto EE). Runeberginkadun tiloissa toimii myös helmikuussa ovensa avannut Ravintola Töölö.
”Korjaustöiden tavoitteena oli luoda aikaa kestävä, moderni ja kansain- välinen oppimisympäristö, joka kunnioittaa sodanjälkeisen Suomen arkkitehtuuria, muotoilua ja taidetta. Luentosalien ja hienon juhlasalin pinnat palautettiin kohti alkuperäistä 1950-luvun tyyliä ja luokkatiloja kuorittiin 1980-luvun maailmasta”, sanoo Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttajapäällikkö Mika Lindvall.
Rakennuksen talotekniikka oli elinkaarensa päässä.
”Kyseessä oli kattava peruskorjaus. Rakenteellisesti tehdyillä toimen- piteillä pärjätään todennäköisesti seuraavat 50 vuotta, ja talotekniikka kestänee 20–30 vuotta”, Lindvall jatkaa.
TYNELLIÄ JA MUITA KUNNOSTETTUJA VALAISIMIA
Peruskorjaus tehtiin vanhaa kunnioittaen ja tiiviissä yhteistyössä Museovi- raston kanssa. Rakennus kuuluu kansainvälisen modernin arkkitehtuurin suojeluun ja dokumentointiin erikoistuneen Docomomo-järjestön rekisteriin.
”Koko kiinteistön sähköistys uusittiin. Poikkeuksena olivat juhlasali ja auditorio, joissa kaapelointeja jätettiin ennalleen, koska vanhoja puuvii- lupintoja ei haluttu purkaa. Kaikki uudet asennukset piti saada siististi piiloon. Tässä oli omat haasteensa”, toteaa ryhmäpäällikkö Juuso Kohvakka Sweco Talotekniikka Oy:stä.
Valaisimien visuaaliseen ilmeeseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Ra- kennuksessa on paljon alkuperäisiä valaisimia, joista moni on muotoilija Paavo Tynellin käsialaa.
”Noin 500 valaisinta irrotettiin, pakattiin huolella ja toimitettiin entisöitä- väksi ja leditekniikkaan päivitettäväksi Fasetti Oy:lle Hollolaan. Valai- simissa oli tätä ennen ollut valonlähteinä muun muassa pienloistelamp- puja”, Kohvakka kertoo.
Kunnostetut valaisimet koristavat muun muassa sisääntuloaulaa, käy- täviä, auditoriota sekä suurta juhlasalia. Niiden lisäksi valaistus hoituu moderneilla ledivalaisimilla. Kaikkiaan valaisimia on noin 2 500 kappalet- ta ja ne ovat pääasiassa Dali-ohjattavia ja himmennettäviä.
Valaistusta ohjataan KNX-järjestelmällä ja tilakohtaisilla painikkeilla, joihin on ohjelmoitu esiasetuksia. Tiloissa on myös läsnäolotunnistimet. Koko kiinteistöön asennettiin uusi väyläpohjainen turva- ja poistumistievalaistus.
MITTAVA AV-URAKKA
Peruskorjauksessa Aalto-yliopisto Töölö sai mittavat ja modernit AV- järjestelmät.
(vas.) Pääsisäänkäynnin avarasta aulatilasta ovat vuosien mittaan astuneet sisään lukuisat kauppatieteiden opiskelijat. Kauppakor- keakoulu muutti Runeberginkadulta Aalto-ylipiston Otaniemen kampukselle keväällä 2019.
    15Plaani 1 2021 Rakennuttaminen


   13   14   15   16   17