Page 32 - Plaani 1 - 2021
P. 32

Virtuaaliset tilannehuoneet tukemaan rakentamisen tiedonhallintaa
Rakennushankkeiden suuret haasteet liittyvät tiedonhallintaan – oikea tieto on saatava kulkemaan mahdollisimman reaaliaikaisesti osapuolelta toiselle.
Teksti: Matti Valli
 Rakennusalan tulevaisuutta ovatkin todennäköisesti teollisuuslaitosten valvomoita vastaavat virtuaaliset tilannehuoneet. Niistä löytyvät kaikki hanketta koskevat tärkeimmät tiedot. Projektinjohto saa nopealla vilkai- sulla käsityksen hankkeen etenemisen nykytilasta.
"Tiedonhallinta on noussut korostetusti esille pitkälti Lean-rakentamisen ansiosta. Siinä hukan karsiminen ja tuottavuuden parantaminen näh- dään keskeisinä tavoitteina", toteaa Granlundin kehitysjohtaja, tekniikan tohtori Piia Sormunen.
Sormunen toimii myös talotekniikan teollisuusprofessorina Tampereen
"Mitä enemmän pidetään palavereja sitä enemmän ne haukkaavat ihmis- ten työaikaa, kun niissä syntyvää tietomäärää yritetään hallita", Piia Sormunen sanoo.
Kuva: Mikko Käkelä
yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa.
JOHTAMISEN HAASTEET
"Edustan hankkeiden johtamisen näkökulmaa. Työssäni olen perehtynyt haasteisiin, joita etenkin suuret hankkeet kohtaavat. Tyypillisesti joko aikataulu- tai kustannustavoitteet tai molemmat on ylitetty."
Ongelmien juurisyitä perattaessa taustalta paljastuu ihmistenväliseen työskentelyyn liittyviä tekijöitä – kuinka asioita hoidetaan, kuinka ihmiset käyttäytyvät, työskentelevät ja kommunikoivat.
32Plaani 1 2021 Rakennuttaminen


   30   31   32   33   34