Page 34 - Plaani 1 - 2021
P. 34

 (yllä) Vaasan keskussairaalan yhteyteen Hietalahteen nouseva kym- menkerroksisen rakennus. Hankkeessa toimitaan Lean-filosofian mukaan jatkuvan kehittämisen ja parantamisen hengessä. Kuva: Bothnia High 5 -allianssin kuvapankki
(oik.) "Microsoftin Teamsistä on muodostunut kanava päivittäiselle keskustelulle ja tiedonhallinnalle”, Jaakko Linnolahti sanoo.
"Asiat hukkuivat palaverimuistioiden syövereihin ja monesti käytettiin aikaa sellaisten asioiden läpikäymiseen, joiden deadlinet olivat vasta pitkällä tulevaisuudessa."
Isossa hankkeessa käsiteltäviä asioita on sen verran paljon, että fokus tulee koh- distaa kriittisten esteiden tunnistamiseen ja poistaminen.
"Olemme soveltaneet hankkeessa alusta asti Last Planner -menettelyä. Käymme viikkotasolla läpi ajankohtaisia suunnittelutehtäviä. Kerromme muille osapuolille asiat, jotka tulee ratkaista, jotta pääsemme eteenpäin omassa suunnittelutyössämme."
TEAMS PÄIVITTÄINEN KESKUSTELU- KANAVA
Ensimmäisten kuukausien jälkeen Microsoftin Teamsistä muodostui ka- nava päivittäiselle keskustelulle ja tiedonhallinnalle. Sähköpostin käyttö on vähentynyt huomattavasti verrattuna edellisiin projekteihin.
Käytössä on myös perinteinen projektitietopankki, jonka dokumentit kohteen valmistuttua siirtyvät tilaajan omistukseen. Sinne tallenne- taan suunnitelmat, viralliset kokousmuistiot ja tekninen dokumen-
taatio.
SMARTSHEET FILTTERÖI TIETOA
"Smartsheet-sovellusta käytetään mo- neen eri tarkoitukseen, kuten megalokiksi kutsutun tietokannan ylläpitoon, jonne kirjataan jokaviikkoisissa suunnitteluko- kouksissa käsitellyt ja esiin tulevat asiat."
Smartsheetin suodatintoimintoja voidaan muokata vastaamaan kunkin omia tarpeita. Megalogista voidaan esimerkiksi tulostaa kaikki kahden viimeisen viikon ajalta tehdyt päätökset allianssin projekti- ryhmän kokouksen liitteeksi.
"Kaikilla käsiteltävillä asioilla on deadline ja vastuuhenkilö. Asiat, jotka eivät ole vie- lä ajankohtaisia, eivät suodatu kokouk- sen asialistalle, mikä tehostaa toimintaa."
"Hankalat asiat, jotka voivat muodostaa esteen toiminnalle, voidaan tägätä ja suodattaa estelokiraportille. Esteiden pois- taminen onkin aivan avainjuttu tällaisessa hankkeessa"
"Olemme onnistuneet hyvin uusien toimintamallien käyttöönotossa, koska arkkitehti ja muut suunnittelijat ovat
omaksuneet uudet työtavat nopeasti. Hukkatyö vähenee ja kaikki voivat keskittyä päätöksiä kaipaaviin sen hetken oleellisiin asioihin", Linnolahti pohtii.
  34Plaani 1 2021 Rakennuttaminen


   32   33   34   35   36