Page 37 - Plaani 1 - 2021
P. 37

valoPlaani Ulkovalaistusverkosta 5G:n ja
älykaupunkipalveluiden selkäranka
5G-verkko tekee vauhdilla tuloaan. Ulkovalaistusverkon valaisinpylväät ovat luonteva alusta sen tiheälle tukiasemaverkolle sekä älykaupungin IoT-laitteille. Tämä tuo muutoksia ulkovalaistusinfran suunnitteluun ja rakentamiseen. Espoon LuxTurrim5G-pilotista on saatu hyviä kokemuksia.
Teksti: Marjukka Puolakka
 Suomi on Euroopan kärkimaita viidennen sukupolven 5G-mobiiliverkkojen kehityksessä ja käyttöönotossa. 5G-teknologia tuo tiedonsiirtoon lisää nopeutta, suuremman kapasiteetin sekä vähemmän viivettä. Se mahdollis- taa esineiden internetin, jossa verkkoa käytetään itseohjautuvan liikenteen mahdollistamiseen sekä erilaisten älykaupunkipalveluiden tuottamiseen.
Euroopan komission tavoitteena on, että Euroopan suurimmat kaupun- git ja niiden keskeisimmät liikenneväylät on katettu 5G-verkoilla vuoden 2025 loppuun mennessä.
Suomessa 3,5 megahertsin taajuusalueen 5G- verkon käyttö alkoi 2019. Kesällä 2020 aloitettiin 26 megahertsin taajuusalueen verkkojen käyttö. Taajuuden kasvaessa siirtonopeudet kasvavat ja viiveet pienenevät, mutta kantama ja läpäisevyys heikkenevät. Tämän takia 26 gigahertsin 5G- verkon tukiasemien tarve on moninkertainen 3,5 gigahertsin verkkoon nähden.
”3,5 megahertsin 5G-verkko rakentuu pääosin operaattoreiden nykyisiä tukiasemapaik-
koja hyödyntäen. Parhaana 26 gigahertsin 5G-verkon tukiasema-alustana pidetään ulkovalaistusverkkoa, jossa pylväsvälit ovat 30-50 metriä”, kertoo LiCon-AT Oy:n yksikön päällikkö Aleksanteri Ekrias.
Tie- ja katuvalaistuksen suunnittelijat ovat uuden edessä.
”5G-verkko tulee asettamaan valaisinpylväille uu- denlaisia vaatimuksia muun muassa kytkentöjen ja kytkentätilan sekä kaupunkikuvan ja kunnos- sapidon suhteen. Suunnittelussa pitää varautua myös pylväiden jatkuvaan sähkönsyöttöön sekä valokuituverkkoon”, sanoo Ekrias.
ESPOOSSA PILOTOIDAAN
Espoossa on käynnissä ainutlaatuinen äly- kaupungin pilottihanke LuxTurrim5G. Espoon Keraan keväällä 2020 rakennettu pilottiympä-
Keran pilottireitillä on 14 Tehometin toimittamaa monitoimipyl- västä. Kuva: Ilpo Aalto
ristö mahdollistaa datapohjaisten palveluiden kehittämisen kaupunkien tarpeisiin. Älyreitti ulottuu Nokian kampukselta Keran rautatieasemalle. Reitin pituus on 1,5 kilometriä ja siihen kuuluu 19 älypylvästä ja noin 250 toisiinsa kytkettyä laitetta. Nokia Bell-Labs -vetoisessa hankkeessa on mukana yli 20 kumppania. Joukossa on yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Tehomet suunnittelee ja valmistaa hankkeessa älypylväitä.
”Pilottireitin älypylväisiin on integroitu muun muassa kolme 26 gigahert- sin 5G-tukiasemaa, yli 50 WiFi-laitetta (60 GHz), 75 erilaista kameraa,
 toimittamaa monitoimipylvästä.
49 ympäristön monitorointiin liittyvää sensoria, yhdeksän tutkalaitetta, infonäyttöjä, sähköauton latausasema sekä dronen latausasema ja laskeutu- misalusta”, sanoo muotoilupäällikkö Sami Huuskonen Tehomet Oy:stä.
Sensorit monitoroivat muun muassa ilmanlaatua, säätä, lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuuksia. Älypylväiden ohella LuxTurrim5G-testiverkkoon kuuluu kaksi älylinja-autopysäkkiä.
Laitekokonaisuuden keräämää
dataa hyödynnetään esimerkiksi liikenteen ja tienkunnon seurantaan, valaistuksen ohjaukseen, turvallisuus- valvontaan sekä erilaisiin multime- diasovelluksiin ja dronepalveluihin. Kokonaisuutena asennus palvelee itseohjautuvaa liikennettä ja reitillä kulkee robottibussi.
Kyseessä on kansainvälisestikin ainutlaatuinen älykaupunkipilotti. Lux- Turrim5G-konsortio tähtää maailmalle avautuville kymmenien miljardien eurojen älykaupunkimarkkinoille.
ELEKTRONIIKKA VAATII LÄM- MÖNHALLINTAA
Keran pilottireitillä on 14 Tehometin
 ”Älypylväät ovat hyvin erilaisia perinteisiin valaisinpylväisiin verrattu- na. Teräsrakenteisiin pylväisiin integroidaan paljon erilaisia laitteita ja
37Plaani 1 2021 Rakennuttaminen

   35   36   37   38   39