Page 44 - Plaani 1 - 2021
P. 44

 Miksi HPY:n puhelinkeskus paloi?
Lankaradio oli varmaan yleisin nimitys kaapelia pitkin jaettaval- le radio-ohjelmalle. Myös puhelinradio nimitystä on käytetty. Yhteistä on se, että yhdestä pisteestä välitettiin radio-ohjelmaa kaapelia pitkin isoille taajama-alueille. Välityska- navana käytettiin puhelinkaapeleita tai omaa lankaradioverkkoa.
Teksti: Heikki Marttila
AM-radioiden käyttämillä pitkillä ja keskipitkillä aaltoalueilla oli pulaa taajuuksista, myös eri lähetysasemat häiritsivät toisiaan. Lisäksi käytetty amplitudimodulaatio oli häiriöarka. Kaapeli toi tähän ratkaisun. Puhelin- verkon käyttö houkutteli, sillä verkko oli käytössä ainoastaan puhelimen käytön aikana.
Lankaradion kaatoi ULA-radion tulo, joka toimi uudella vapaammalla taajuusalueella. Lisäksi ULA-alueella käytettiin häiriövapaampaa taa- juusmodulaatiota.
HELSINGIN PUHELINYHDISTYKSEN LANKARADIO
1930-luvulta lähtien Yleisradion radio-ohjelmaa välitettiin puhelinver- kossa äänitaajuudella. Äänitaajuisessa siirtotavassa puhelu keskeytti radiokuuntelun. Äänitaajuudella toimivan lankaradion heikko puoli oli ohjelmatarjonta, sillä valittavissa oli vain suomen- tai ruotsinkielinen oh- jelma, ulkomaan ohjelmatarjontaa ei ollut saatavissa. Vastaanottimeksi tilaajalla riitti äänitaajuusvahvistin.
Helmikuussa 1935 kerrottiin ja mainostettiin Helsingin Sanomissa lanka- radiojärjestelmää. Helsingin puhelinyhdistyksellä oli Yleisradion talossa lankaradionäyttely. Kuvan ilmoitus oli Helsingin Sanomissa 20.2.1935.
käsitti aluksi Helsingin kaupungin keskustan alueen, Lauttasaaren ja Käpylän. Mukaan oli tulossa koekuunteluun Munkkiniemi, Pitäjänmäki, Leppävaara ja Viherlaakso.
Suurjaksolankaradiolla voitiin välittää useaa eri ohjelmaa samanaikai- sesti. Kokeilussa käytetyt jaksoluvut olivat 153 kj/s (kHz) (aaltopituus 1960 m), 205 kj/s (1460 m) ja 278 kj/s (1080 m). Ohjelma syötettiin puhelinkeskuksessa sijaitsevien vahvistimien avulla. Vastaanottopäässä
  Periaatekaavio on lähteestä: Suurjaksolankaradio, ins. J. Holopainen, Oy. YLEISRADIO Ab. Teknisen osaston selostuksia n:o 11 kesäkuu 1946.
 Vuoden 1937 tienoilla Helsingin Puhelinyhdistykseltä yksityisliittymän sai puhelintilaajana Centrumin, Töölön, Söörnäisten, Munkkiniemen, Haagan, Lauttasaaren, Kulosaaren, Käpylän, Oulunkylän, Malmin, Tik- kurilan, Helsingin Kirkonkylän, Leppävaaran tai Viherlaakson keskusten piirissä olevat. Yksityisasiakkaiden lisäksi ohjelmaa välitettiin eri laitoksiin ja liikkeisiin.
Ohjelmatarjonnan kasvattamiseksi kehitettiin yhtenä vaihtoehtona suur- jaksolankaradio, jota alettiin kokeilla Helsingissä vuonna 1946. Verkosto
puhelimen äänitaajuussignaali ja suurtaajuinen lähete erotettiin toisis- taan suodattimilla. Vastaanottimeksi soveltui tavallinen pitkillä aalloilla varustettu radiovastaanotin. Radion kuuntelu ja puhelimen käyttö oli mahdollista samanaikaisesti.
KESKUKSEN RISTIKYTKENTÄTILOJEN PALO
Korkeavuorenkadun keskuksen ristikytkentätilat paloivat torstaina 30.6.1949. Palo alkoi kello 21.30 ja pääpaloasemalla paloilmoitus kirjat-
44Plaani 1 2021 Rakennuttaminen


   42   43   44   45   46