Page 46 - Plaani 1 - 2021
P. 46

  TAMK-opiskelijaprojektissa koros- tuu eri suunnittelualojen yhteistyö
Tampereen ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt neljännen kerran yhteistyöhanke, jossa opiskelijat pääsevät ainutlaatuisella tavalla tutus- tumaan eri suunnittelualojen yhteistoimintaan, suunnittelutyökaluihin ja projektin mentoreina toimiviin alan yrityksiin. Opiskelijaprojekti kattaa rakentamisen suunnitteluprosessin annettujen lähtötietojen perusteella ja ulottuu myös kohteen ylläpidon suunnitteluun. Tällä kertaa fokus on eri suunnittelualojen yhteistoiminnassa.
 Teksti: Virpi Kumpulainen
Käytännön suunnittelukurssin konseptin taustalla on Cadmaticin palvelujohtaja Timo Riisiö, joka on tehnyt TAMK:n kanssa pitkään yhteistyötä.
”Kurssi suunnitellaan yhdessä oppilaitosten opettajien kanssa ja Cadmatic toimii pääasiallisena taustatiimin kokoajana eli etsii sopivat mentorit ja järjestää ohjelmistoasiantuntijat sekä muun tuen projektille. Kehitettyä malliprojektia tarjotaan kaikkien talotekniikan ja rakentami- sen insinöörikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen käyttöön opetuksen tueksi. Koska kurssi perustuu moduuleihin, jonkin suunnit- telualan puuttuminen opetustarjonnassa ei ole este projektin hyödyn- tämiselle. Malliprojekti laajenee ja monipuolistuu uusien toteutusten myötä”, Riisiö kertoo.
Kurssille osallistuvalla opiskelijalla tulee olla takanaan keskimäärin kolmen vuoden opinnot, sillä kurssilla ei opeteta ohjelmistojen perus- käyttöä vaan pääpaino on suunnittelussa.
”Kurssi kuuluu vapaavalintaisiin opintoihin ja opiskelijalle kertyy sen suorittamisesta työmäärän mukaan 3–5 opintopistettä. Pääsääntöisesti suunnittelukurssit ovat täyttyneet saman tien, kun ne on oppilaitoksen tarjonnassa julkaistu ja palaute niistä on ollut erittäin hyvää. Viidakko- rumpu markkinoi kursseja uusille opiskelijaryhmille”, Riisiö toteaa.
Cadmaticille koulutusyhteistyö tuo uusia ohjelmiston hallitsevia käyt- täjiä. Yrityksellä on noin 6000 opiskelija-asiakasta, joista noin 60 % on sähkötekniikan opiskelijoita rakennussähköistyksen ja teollisuusauto- maation koulutusaloilta.
”Ohjelmistolisenssien ja niihin kuuluvan päivityspalvelun lisäksi tarjoam- me opiskelijoille ja oppilaitoksille myCADS-verkkopalvelun sekä mm. säännöllistä verkkokoulutusta perusteista laajoihin jatkosisältöihin”, Riisiö kertoo.
Kurssin mentoriyrityksille puolestaan tarjoutuu paikka uusien työntekijöi- den rekrytoimiseen.
MUKANA ENERGIASIMULOINTEJA JA DIGITAL TWIN -AJATTELUA
Tällä kertaa suunnittelukohteena on betonirakenteinen, neljäkerroksinen lamelliasuinkerrostalo. Rakennus sisältää tavanomaisten asuinhuo- neistojen lisäksi yksiöitä, ammattilaiskeittiön, ruokasalin ja avoimen
(yllä) TAMK:n kurssilla opis- kelijat paneutuvat opettajien ja mentoreiden ohjaamina ra- kenne- ja talotekniikkasuun- nitteluun. Kuva: CADMATIC Oy
(kesk. ja alla) BIMcloudin internet-selain käyttöliittymä CADMATIC Hervannan Portti -projektille.
Kuvat: Ville Pietilä, M.A.D. Oy
    Teclux Oy Palkkatilankatu 1-3 00240 Helsinki teclux@teclux.fi teclux.fi
  


   44   45   46   47   48