Page 47 - Plaani 1 - 2021
P. 47

suunnitteluPlaani
 yhteistilan avustetun asumisen tarpeisiin. Kohteen on suunnitellut TAMK:n rakennusarkkitehtiopiskelija Kati Kaikkonen, joka on mukana projektissa loppuun saakka.
Arkkitehtuurin tietomallin ja pohjakuvien kautta opiskelijat paneutuvat opettajien ja mentoreiden ohjaamina rakenne- ja talotekniikkasuunnit- teluun.
”Talotekniikan ja rakennemallin mukanaan tuomat muutokset viedään arkkitehtimalliin eli malli täydentyy koko ajan. Rakennuksen energiato- distusten laadintaa varten harjoitellaan energiasimulaatioiden tekemistä IDA ICE -simulaatiotyökalulla. Uutena ja ajankohtaisena aiheena on kohteen digitaalisen kaksosen luomiseen tähtäävä projektitiedon hallinta ylläpidon tarpeisiin. Luovutusvaiheessa meillä on kaikki dokumentaa-
tio sekä visualisointi tehtynä. Kurssilla syntyy siis myyntivalmis kohde kaikkine materiaaleineen”, Riisiö kiteyttää.
Arkkitehtisuunnittelussa on käytetty Archicadia, osa kohteen rakenne- suunnittelusta tehdään Teklalla ja elementtisuunnittelu kokonaisuudes- saan CADMATIC Buildingillä. Talotekniikan osalta sähkösuunnittelu toteutetaan CADMATIC Electricalilla ja LVIA-suunnittelu CADMATIC HVACilla. Osallistujille tarjotaan tunnukset BIMcloudiin, joka toimii eri suunnitteluryhmien tiimityöalustana sekä osapuolten projektipankkina. Projektin suunnittelutieto kerätään ja sitä käsitellään myös ylläpitoa silmällä pitäen CADMATICin omalla, projektitiedon hallintaan tarkoi- tetulla ohjelmistolla, eSharella. Kohteen energialaskenta tehdään IDA ICE -projektina.
Erityisen ilahtunut Timo Riisiö on Archicadin ja BIMcloudin osuuden tarjoavan Graphisoftin ja M.A.D.in (Micro Aided Design Oy) mukana- olosta projektissa. Opiskelijat pääsevät työskentelemään viime vuonna julkaistulla Graphisoftin Archicad 24-versiolla, jonka avulla onnistuu arkkitehtien ja insinöörien tiimityö jaetussa BIMcloud-ympäristössä. Uusi työkalu helpottaa eri suunnittelualojen yhteistyötä ja vähentää samalla päällekkäisen työn tarvetta erityisesti arkkitehtien ja rakennesuunnitteli- joiden välillä.
”Siirtyminen lineaarisesta perinteisestä suunnittelutavasta aitoon rinnakkaiseen ryhmätyöhön nostaa varmasti suunnittelijoiden yhteistyön lentoon. On selvää, että mitä aiemmin erikoissuunnittelijat kiinnitetään mukaan, sitä laadukkaammaksi lopputulos kehittyy. On hienoa olla mu- kana tuomassa uudenlaista tapaa esiin oppilaitoksissa. Odotan innolla opiskelijoiden kokemuksia Archicad 24-FIN:n ja uusimman BIMcloud- version yhteistyö- ja yhteensopivuusuudistuksista”, kertoo M.A.D.n tuotepäällikkö Ville Pietilä.
TAVARANTOIMITTAJAT MUKANA
Mentoriyrityksinä TAMK:n kurssilla toimivat rakenne- ja elementtisuun- nittelussa A-Insinöörit Oy, sähkösuunnittelussa Sitowise Oy ja LVI-suun- nittelussa Rejlers Finland Oy.
Ensimmäistä kertaa mukana on myös rakentamisen tavarantoimittajia. Esimerkiksi kurssilla UTU Oy:n asiantuntija ohjaa keskussuunnittelua ja kertoo opiskelijoille kotimaisesta keskusvalmistuksesta sekä suunnitteli- jan ja keskusvalmistajan yhteistyöstä.
”Kun suunnitteluhaasteita ratkaistaan ryhmissä, vuorovaikutus ja keskustelu tulevat tutuiksi opiskelijoille. Tiimityö opettaa itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja siihen, että vaikka ympärillä on ihmisiä, joiden puoleen voi kääntyä, ei osaamisvastuuta vieritetä jonkun toisen harteille vaan aktiivisesti etsitään ratkaisuja itse. Autamme opiskelijoita suunnit- telutyössä säännöllisten työmaakokousten avulla, tällä kertaa pääosin etäohjauksena. Haluamme yhdessä kumppaneidemme kanssa mahdol- listaa opiskelijoille tutustumisen eri suunnittelualojen yhteistoimintaan”, Timo Riisiö sanoo.
      47Plaani 1 2021 Rakennuttaminen


   45   46   47   48   49