Page 48 - Plaani 1 - 2021
P. 48

     Martti Mattila 1950-2021
Sähköinsinööritoimisto Martti Mattila Oy:n toimitusjohtaja Martti Mattila menehtyi 5. tammikuuta 2021 pitkäaikaisen sairauden seurauksena.
Martti Mattila oli sähköistysalalla tunnettu ja ansioitunut vaikut- taja. Hän toimi Sähkösuunnittelijat NSS ry:n puheenjohtajana 1995-98 sekä lukuisissa alan muissa luottamustehtävissä. Vuonna 2000 Mattila sai yli-insinöörin arvonimen ja hänet on myös palkittu sekä NSS:n että STUL ry:n kultaisella ansiomer- killä. Vuonna 2016 hänet nimettiin NSS:n kunniajäseneksi.
Martti Mattila syntyi Jurvassa 16.4.1950 Eeli ja Maija Mattilan nelilapsiseen perheeseen. Sodan käyneet vanhemmat an- toivat Martille isänmaallisen kasvatuksen. Koulunsa hän kävi Jurvan yhteiskoulussa, jossa tapasi myös tulevan vaimonsa Annin. Sähköinsinööriopinnot hän suoritti Vaasan teknillisessä opistossa.
Keväällä 1974 varusmiespalveluksen ja RUK:n jälkeen Mattila aloitti Valkeakoskella Rakennusliike Kiviniemi & Kumppanit Oy:n sähköosaston suunnittelun vetäjänä. Yritys fuusioitui myöhem- min MNK-rakennuskonserniin, joka oli tuolloin yksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistä ja tunnettu elementtitekniikan kehittäjänä ja aluerakentajana. Yrityksen palveluksessa nuori sähköinsinööri sai paljon vastuuta ja hoitaa itsenäisesti vaativia työtehtäviä.
Vuonna 1985 MNK-yhtymä myytiin Keskusosuuskunta Hakalle ja yritys keskittyi pelkkään rakennustoimintaan. Muutoksen myötä Mattila sopi MNK-yhtymän johdon kanssa, että hän pe- rustaa oman sähköinsinööritoimiston ja ottaa vastuulleen säh- kösuunnittelun yksiköt Tampereella ja Helsingissä. Seuraavana vuonna perustetun yhtiön nimeksi tuli Sähköinsinööritoimisto Martti Mattila Oy.
Yritystoiminnassa Martti Mattilan ohjenuorana oli aina sovituista asioista ja aikatauluista kiinnipitäminen, asiakassuhteiden hyvä ylläpito sekä reilu ja suoraselkäinen toimitapa. Mattilan pitkä ko- kemus näkyi markkinoinnissa, palveluasenteessa, hankkeiden kustannustietoisuudessa ja rakennusprosessien hallinnassa. Hänen mielestään mahdollisimman hyvä tietämys sähkötek- niikasta ja lainsäädännöstä oli vain osa sähkösuunnittelijan ammattitaitoa. Yrityksensä toimintaa hän johti vielä eläkeiässä- kin keskittyen myyntiin ja käyttäen laajaa kontaktiverkostoaan. Sähköinsinööritoimisto Martti Mattila Oy:ssä vetovastuun ottavat nyt taustalla jo kymmeniä vuosia toiminnassa mukana olleet jälkeläiset Ville Mattila ja Annakaisa Kinnunen.
Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimintaan Mattila lähti mukaan aktiivisesti 90-luvun alussa. Hänen puheenjohtajakaudellaan yhdistykselle vakiintui toimiva alueverkosto ja sähköalan toimit- tajayritykset otettiin mukaan yhteistoimintajäseniksi. Suomen liittyminen EU:hun vuonna 1995 vaikutti koko sähköalaan. Sähköturvallisuuden valvonta- ja tarkastustoiminta erotettiin toisistaan ja EU-direktiivit korvasivat Sähkötarkastuslaitoksen ennakkotarkastuspakon. Uuden sähköturvallisuuslain myötä poistettiin sähkösuunnittelun auktorisointi. Yhdistyksen aseman vahvistumisesta Martti Mattilan puheenjohtajakaudella kertoo esimerkiksi se, että NSS ry pääsi vaikuttamaan lakiehdotuksiin tasavertaisena toimijana STUL:n kanssa.
Martti Mattila oli joviaali neuvottelija, jolta löytyi myös tiukkuutta tilanteen niin vaatiessa. Malttiaan hän ei kuitenkaan menettänyt, vaan otti huumorin avuksi tilanteiden kärjistyessä.
Martti ja Anni Mattilan lähes puoli vuosisataa kestäneen avio- liiton aikana yhteisiin harrastuksiin kuuluivat kansantanssit ja matkailu. Anni ja Martti olivat aina valmiita matkoille maapallon eri puolille yhdessä laajan ystäväpiirinsä kanssa. Mieleinen
oli myös oma lomapaikka niin Rukalla kuin myös Espanjassa Benalmadenassa. Lapset ja neljä lastenlasta täyttivät vapaa- aikaa erilaisilla liikunnallisilla talvi- ja kesäharrastuksillaan.
Jäämme kaipaamaan ystävämme ja kollegamme Martti Mat- tilan myhäilevää huumoria, avarakatseisuutta ja näkemykselli- syyttä sekä yhteisiä mieleenpainuvia matkoja ja tapahtumia.
Kalevi Hämäläinen Jarmo Harju
Keijo Mäkinen Jouko Kuisma
    48Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
   46   47   48   49   50