Kilpailu on kaksivaiheinen.

 

Ensimmäisessä vaiheessa osallistujan tulee toimittaa kilpailuehdotuksensa pdf-muotoisena 15.5.2020 mennessä osoitteeseen webmaster@nssoy.fi.

                                           

Kilpailun tuomaristo valitsee saatujen ehdotusten perusteella enintään kahdeksan ehdotusta, joista ehdotuksen tekijöiden tulee tehdä prototyypit. Protovaiheeseen valituille ilmoitetaan 1.6. mennessä jatkoon pääsystä. Valaisimien mallien tulee olla valmiina 7.9.2020.

 

Kilpailuasiakirjat           

 

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailutyön kuvat, piirustukset ja tekstiselostukset toimitetaan osoitteeseen webmaster@nssoy.fi sähköpostin liitteenä olevana yhtenä pdf-tiedostona. Sähköpostin otsikkona tulee olla Luminord 2020 -kilpailu.

                                           

Pdf-aineisto nimetään kilpailuehdotuksen nimen mukaan. Koska kilpailu on anonyymi, pdf-aineistosta ei saa löytyä tekijöiden nimiä. Tekijän/tekijöiden nimi/nimet ja yhteystiedot kerrotaan sähköpostissa.

 

Pdf-aineiston pitää sisältää valaisimen projektiopiirustukset sekä tarvittaessa leikkaus päämittoineen. Havainnekuvista tulee ilmetä esimerkiksi valaisimen käyttöön ja sijoitteluun liittyviä seikkoja. Ehdotuksen tekstiselostuksessa kerrotaan tuotteen tarina sekä perustelut siihen, kuinka valaisimen suunnittelussa on otettu huomioon arvosteluperusteissa olevat asiat, erityisesti käytetyt kierrätettävät materiaalit.  

 

Mallivalaisinvaiheeseen päässeet toimittavat valaisimen prototyypin Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitiloihin osoitteeseen Takomotie 8 a, 00380 Helsinki.