Kilpailuun ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kilpailuaika päättyy perjantaina 11.8.2023, jolloin ehdotusten tulee olla perillä osoitteessa webmaster@nssoy.fi.

 

Kilpailutyön kuvat, piirustukset ja tekstiselostukset toimitetaan osoitteeseen sähköpostin liitteenä olevana yhtenä pdf-tiedostona. Sähköpostin otsikkona tulee olla Luminord 2023 -kilpailu.

                                    

Pdf-aineisto nimetään kilpailuehdotuksen nimen mukaan. Koska kilpailu on anonyymi, pdf-aineistosta ei saa löytyä tekijöiden nimiä. Tekijän/tekijöiden nimi/nimet ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) kerrotaan sähköpostissa.

 

Pdf-aineiston pitää sisältää valaisimen projektiopiirustukset sekä tarvittaessa leikkaus päämittoineen. Havainnekuvista tulee ilmetä esimerkiksi valaisimen käyttöön ja sijoitteluun liittyviä seikkoja. Ehdotuksen tekstiselostuksessa kerrotaan tuotteen tarina sekä perustelut siihen, kuinka valaisimen suunnittelussa on otettu huomioon arvosteluperusteissa olevat asiat.