Kilpailijoilla on oikeus tehdä ohjelmaa koskevia kysymyksiä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen webmaster@nssoy.fi.

Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla. Mahdolliset kysymykset on toimitettava viimeistään pe 2.6.2023.

Kysymys: ”Heräsi yksi pieni kysymys, että millaisesta valaisimesta oli kyse? Ymmärtääkseni pöytävalaisin mutta halusin kuitenkin varmistaa.

Ja toinen kysymykseni se, että ohjeessa ei mainittu 3D-mallintamisesta, voinko siis mallintaa myös 3D mallia ja lähettää renderöityjä kuvia tai tarvittaessa file?”

Vastaus: Tehtävänä on suunnitella ladattava helposti liikuteltava valaisin. Tehtävänannossa ei määritellä tarkemmin millainen valaisin on kyseessä. Se voi kyllä olla pöytävalaisin tai jalkavalaisin tai vaikkapa siirreltävä ripustettava ulkovalaisin…

Mallinnukset ja renderöinnit ovat erittäin tervetulleita ja ne liitetään kilpailuehdotuksen pdf-aineistoon.

Säännöissä sanotaan kilpailuaineistosta seuraavaa:

Kilpailutyön kuvat, piirustukset ja tekstiselostukset toimitetaan osoitteeseen webmaster@nssoy.fi sähköpostin liitteenä olevana yhtenä pdf-tiedostona. Sähköpostin otsikkona tulee olla Luminord 2023 -kilpailu.

Pdf-aineisto nimetään kilpailuehdotuksen nimen mukaan. Koska kilpailu on anonyymi, pdf-aineistosta ei saa löytyä tekijöiden nimiä. Tekijän/tekijöiden nimi/nimet ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) kerrotaan sähköpostissa.

Pdf-aineiston pitää sisältää valaisimen projektiopiirustukset sekä tarvittaessa leikkaus päämittoineen. Havainnekuvista tulee ilmetä esimerkiksi valaisimen käyttöön ja sijoitteluun liittyviä seikkoja. Ehdotuksen tekstiselostuksessa kerrotaan tuotteen tarina sekä perustelut siihen, kuinka valaisimen suunnittelussa on otettu huomioon arvosteluperusteissa olevat asiat.