Kilpailijoilla on oikeus tehdä kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä kilpailuasiamiehelle sähköpostilla webmaster@nssoy.fi. Kysymykset on toimitettava viimeistään perjantaina 1.4.2020.

Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan tällä sivulla.

Kysymys: En löytänyt säännöistä ohjeita siihen, saako valmiilla protolla osallistua kilpailuun. Minulla oli juuri opiskeluuni liittyen kurssi, jossa työstin itsehankkimillani kierrätysmateriaaleilla valaisimen.
Onkohan tällä työllä mahdollisuus osallistua kilpailuun?

Vastaus: Tuomariston jäsenet eivät näe estettä osallistumiselle opiskelijatyöllä.

Kilpailusäännöissä sanotaan: ”Kilpailuun voivat osallistua työt,
- jotka ovat suunnittelultaan viimeisteltyjä ja esitystavaltaan niin selkeitä, että pääarvosteluperusteiden täyttyminen voidaan todeta,
- joita ei ole ennen kilpailuajan päättymistä julkaistu ja
- jotka eivät ole vielä markkinoilla.

Julkaisulla tarkoitetaan tässä sitä, ettei tuote ole kaupallisesti tuotannossa ja siten ostettavissa jostain valmiina tuotteena. Pelkän suunnitelman julkaisu esimerkiksi tekijän omassa portfoliossa tai opiskeluprojektin yhteydessä ei ole este osallistumiselle.

Kysymys: Could you please let us know if a new design not made from recyclable materials but recycled will fit the brief, since it says 'a luminaire made from one or more recycled materials'?

To clarify, can the material be currently recyclable (eg a new design made of a popular plastic that has recycling systems in place) or should it be made of recycled materials (eg be made of a plastic from the recycled/(used) waste stream)?

Vastaus: The task of the competition is to design a replicable luminaire suitable for indoor use, which has been manufactured using one or more recycled materials. It is hoped that the competition proposals will take a position on whether new luminaires can make more use of recycled materials and whether the material used tends to be an aesthetically valuable and technically functional luminaire.

So, the new recyclable material does not comply with the competition program.

(Luminord 2020 -kilpailun tehtävänä on suunnitella sisätiloihin soveltuva monistettava valaisin, jonka valmistuksessa on käytetty yhtä tai useampaa kierrätysmateriaalia. Kilpailuehdotusten toivotaan ottavan kantaa siihen, voidaanko uusissa valaisimissa hyödyntää entistä enemmän kierrätysmateriaaleja ja taipuuko käytetty materiaali esteettisesti arvokkaaksi ja teknisesti toimivaksi valaisimeksi.

Uusi kierrätettävä materiaali ei siis täytä kilpailuohjelman tehtävänantoa.)