1 KILPAILUSÄÄNNÖT (tässä pdf-tiedostona)

1.1 Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus

Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry yhteistyössä Sisustusarkkitehdit SIO ry:n ja Ornamo ry:n kanssa järjestävät LUMINORD 2023 -valaisinsuunnittelukilpailun.

Nyt yhdettätoista kertaa järjestettävän kilpailun avulla on tarkoitus löytää uusia ja korkeatasoisia valaisinratkaisuja ja näin kehittää alan teollisuudelle uusia valaisininnovaatioita ja -tuotteita.

1.2 Kilpailutehtävä

Luminord 2023 -kilpailun tehtävänä on suunnitella ladattava helposti liikuteltava valaisin.

Ladattavat ja johdottomat valaisimet siirtyvät joustavasti paikasta toiseen silloin, kun verkkovirtaa ei ole lähellä tai virtajohdot ovat tiellä. Muotoilultaan ja valaistusominaisuuksiltaan laadukas ladattava valaisin piristää, luo turvaa ja lisää viihtyisyyttä niin sisä- kuin ulkotiloissa. Siirrettävän valaisimen monikäyttöisyyttä lisäävät valaistusvoimakkuuden ja värilämpötilan säätömahdollisuudet, mutta voisiko siirrettävässä valaisimessa olla muitakin älykkäitä ominaisuuksia? Entä voisiko akkua ladata muutenkin kuin verkkovirralla tai aurinkokennoilla?  

1.3 Osanotto-oikeus

Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voivat osallistua myös suunnittelijaryhmät ja alan opiskelijat.

Tuomaristo toivoo, että kilpailun myötä löytyisi muotoilun ja teknisen osaamisen yhdistäviä työpareja tai -ryhmiä.

1.4 Kilpailuaika

Kilpailun ajankohta on 1.2.2023-17.9.2023.

Kilpailuehdotusten sisäänjättö päättyy 11.8.2023.

Kilpailun tulokset julkistetaan Habitaressa keskiviikkona 13.9.2023. Palkitut työt ovat esillä messuilla 13.-17.9.2023.

1.5 Palkinnot                  

Kilpailupalkintojen yhteisarvo on 10 000 euroa.

Kilpailun pääpalkinto on Suomen Messusäätiön lahjoittama LUMINORD 2023 -palkinto, arvoltaan 5 000 euroa.

Lisäksi jaetaan Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n lahjoittama STEK-nimikkopalkinto, arvoltaan 5.000 euroa.

Palkintolautakunnan esityksestä voidaan jakaa myös kunniamainintoja.

Kilpailussa palkituilla töillä on oikeus käyttää Luminord-kilpailun nimeä ja tunnusta tuotteen markkinoinnissa.

1.6 Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat:

- Toimitusjohtaja Iiro Karawatski, Karawatski Oy / Sähkösuunnittelijat NSS ry

- Teollinen muotoilija Timo Niskanen, Himmee Oy / ORNAMO

- Muotoilija, sisustusarkkitehti SIO Timo Ripatti, Studio Ripatti / SIO

- Asiantuntija Olli Vitikka, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

- Toimitusjohtaja Peter Ruokonen, Cariitti Oy / Suomen Valoteknillinen Seura ry

- International Category Manager Eero Asunmaa, Onninen Oy / Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

- Viestintäpäällikkö Kirsi Gimishanov, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry

Kilpailuasiamiehenä ja palkintolautakunnan sihteerinä toimii FM Virpi Kumpulainen Sähkösuunnittelijat NSS ry:stä. Hän toimii myös palkintolautakunnan ja kilpailijoiden välisenä yhdyshenkilönä.

Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan myös tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita esimerkiksi tuotteiden käyttöön ja valmistukseen liittyvissä asioissa.

1.7 Kilpailuohjelma-asiakirjat

Tämä kilpailuohjelma on nähtävissä kilpailun kotisivuilla https://www.nssoy.fi/luminord/luminord.htm.

2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Kilpailuohjelma

Kilpailuohjelma on kilpailijoita sitova.

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus tehdä ohjelmaa koskevia kysymyksiä kilpailuasiamiehelle kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen webmaster@nssoy.fi.

Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan kilpailun kotisivuilla. Mahdolliset kysymykset on toimitettava viimeistään pe 2.6.2023.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tulosten julkistaminen

Kilpailun tulokset julkistetaan keskiviikkona 13.9.2023 Habitare-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa.

2.4 Kilpailutöiden käyttöoikeus ja mallisuojaus

Järjestäjät eivät käytä kilpailun tuloksia kaupallisissa tarkoituksissa, mutta osallistuja myöntää järjestäjille oikeuden käyttää kilpailuaineistoa kilpailutöiden esittelyyn ja tulosten julkistamiseen. Kilpailijalla on tekijänoikeus työhönsä.             

Mikäli kilpailija haluaa suojata työnsä mallisuojalla, hänen on tehtävä se omalla kustannuksellaan.

2.5 Kilpailutöiden palautus

Kilpailuun jätettyä aineistoa ei palauteta.

3 KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1 Tehtävä                    

Luminord 2023 -kilpailun tehtävänä on suunnitella ladattava helposti liikuteltava valaisin.

Kilpailuun voivat osallistua työt,

- jotka ovat suunnittelultaan viimeisteltyjä ja esitystavaltaan niin selkeitä, että pääarvosteluperusteiden täyttyminen voidaan todeta,

- joita ei ole ennen kilpailuajan päättymistä julkaistu ja

- jotka eivät ole vielä markkinoilla.

Julkaisulla tarkoitetaan tässä sitä, ettei tuote ole kaupallisesti tuotannossa ja siten ostettavissa jostain valmiina tuotteena. Pelkän suunnitelman julkaisu esimerkiksi tekijän omassa portfoliossa tai opiskeluprojektin yhteydessä ei ole este osallistumiselle.

3.2 Arvosteluperusteet

Kilpailutöitä arvosteltaessa otetaan erityisesti huomioon:

- käytettävyys siinä ympäristössä, johon se on suunniteltu

- valaistuksen laatu,

- muotoilu ja innovatiivisuus,

- sähköturvallisuus,

- teollinen valmistettavuus,

- elinkaari- ja ekologiset tekijät.

4 VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

4.1 Asiakirjat

Kilpailutyön kuvat, piirustukset ja tekstiselostukset toimitetaan osoitteeseen webmaster@nssoy.fi sähköpostin liitteenä olevana yhtenä pdf-tiedostona. Sähköpostin otsikkona tulee olla Luminord 2023 -kilpailu.

Pdf-aineisto nimetään kilpailuehdotuksen nimen mukaan. Koska kilpailu on anonyymi, pdf-aineistosta ei saa löytyä tekijöiden nimiä. Tekijän/tekijöiden nimi/nimet ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) kerrotaan sähköpostissa.

Pdf-aineiston pitää sisältää valaisimen projektiopiirustukset sekä tarvittaessa leikkaus päämittoineen. Havainnekuvista tulee ilmetä esimerkiksi valaisimen käyttöön ja sijoitteluun liittyviä seikkoja. Ehdotuksen tekstiselostuksessa kerrotaan tuotteen tarina sekä perustelut siihen, kuinka valaisimen suunnittelussa on otettu huomioon arvosteluperusteissa olevat asiat. 

4.2 Kilpailusalaisuus

Hyväksyttävä kilpailutyö ei sisällä viitteitä tekijästä. Pdf-aineisto nimetään kilpailuehdotuksen nimen mukaan. Pdf-aineistosta ei saa löytyä tekijöiden nimiä. Tekijän/tekijöiden nimi/nimet ja yhteystiedot kerrotaan sähköpostissa.

Tekijöiden yhteystiedoissa on kerrottava, kenellä on kilpailutyön tekijänoikeus ja ketkä ovat avustajia.

4.3 Kilpailutöiden sisäänjättö

Sähköisen materiaalin osalta kilpailuaika päättyy perjantaina 11.8.2023, jolloin ehdotusten tulee olla perillä osoitteessa webmaster@nssoy.fi.

Sivun yläreunaan