1 KILPAILUSÄÄNNÖT (tässä pdf-muodossa)

1.1 Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus

Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry yhteistyössä Ornamon kanssa järjestävät LUMINORD 20 -valaisinsuunnittelukilpailun.

Kilpailun tarkoitus on löytää uusia ja korkeatasoisia valaisinratkaisuja ja näin kehittää alan teollisuudelle uusia valaisininnovaatioita ja -tuotteita.

1.2 Kilpailutehtävä

Luminord 2020 -kilpailun tehtävänä on suunnitella sisätiloihin soveltuva monistettava valaisin, jonka valmistuksessa on käytetty yhtä tai useampaa kierrätysmateriaalia.

1.3 Osanotto-oikeus

Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voivat osallistua myös suunnittelijaryhmät ja alan opiskelijat.

Tuomaristo toivoo, että kilpailun myötä löytyisi muotoilun ja teknisen osaamisen yhdistäviä työpareja tai -ryhmiä.

1.4 Kilpailuaika

Kilpailun ajankohta on 2.3.2020-7.9.2020.

Kilpailu on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa osallistujan tulee toimittaa kilpailuehdotuksensa pdf-muotoisena 15.5.2020 mennessä osoitteeseen webmaster@nssoy.fi.

Kilpailun tuomaristo valitsee saatujen ehdotusten perusteella enintään kahdeksan ehdotusta, joista ehdotuksen tekijöiden tulee tehdä prototyypit. Protovaiheeseen valituille ilmoitetaan 1.6.2020 mennessä jatkoon pääsystä.

Valaisimien mallien tulee olla valmiina 7.9.2020. Kaikki protovaiheeseen valitut ja mallin määräaikaan mennessä jättäneet työt ovat näytteillä Habitare Pro Loungessa 9.-13.9.2020.

Kilpailun tulokset julkistetaan perjantaina 11.9.2020 Helsingin Messukeskuksessa.

Kilpailun toisen vaiheen mallivalaisimet ovat esillä Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikolla 2.-9.10.2020. Kilpailun tulos julkistetaan 2.10. klo 16.30.

Myös yleisö pääsee valitsemaan mallivalaisimista oman suosikkinsa. Messuvieraiden suosikkivalaisin julkistetaan sunnuntaina 13.9.

1.5 Palkinnot               

Kilpailupalkintojen yhteisarvo on 10 000 euroa.

Kilpailun pääpalkinto on Suomen Messusäätiön lahjoittama LUMINORD 2020 -palkinto, arvoltaan 5 000 euroa.

STEK ry:n lahjoittama 5 000 euron palkintosumma jaetaan seuraavasti:

- Kilpailun ensimmäisestä vaiheesta jatkoon päässeille ehdotuksille jaetaan kullekin mallivalaisimen tekemistä varten 300 euroa.

- Loput palkintosummasta jaetaan palkintolautakunnan ehdotuksen mukaisesti kilpailun toisen vaiheen palkintona.

Palkintolautakunnan esityksestä voidaan jakaa myös kunniamainintoja.

Kilpailussa palkituilla töillä on oikeus käyttää Luminord-kilpailun nimeä ja tunnusta tuotteen markkinoinnissa.

1.6 Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat:

- Toimitusjohtaja Iiro Karawatski, Karawatski Oy / Sähkösuunnittelijat NSS ry

- Sisustusarkkitehti SIO Samuli Naamanka, Reseptori Ltd, Ornamo

- Asiantuntija Olli Vitikka, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

- Myyntijohtaja Olli Kaukinen, Fagerhult Oy / Suomen Valoteknillinen Seura ry

 - Kehityspäällikkö Timo Mattila, Rexel Finland Oy / Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

- Viestintäpäällikkö Kirsi Gimishanov, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry                                  

Kilpailuasiamiehenä ja palkintolautakunnan sihteerinä toimii FM Virpi Kumpulainen Sähkösuunnittelijat NSS ry:stä. Hän toimii myös palkintolautakunnan ja kilpailijoiden välisenä yhdyshenkilönä.

Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan myös tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita esimerkiksi tuotteiden käyttöön ja valmistukseen liittyvissä asioissa.

1.7 Kilpailuohjelma-asiakirjat

Tämä kilpailuohjelma on nähtävissä kilpailun kotisivuilla http://www.nssoy.fi/luminord 

2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

2.1 Kilpailuohjelma

Kilpailuohjelma on kilpailijoita sitova.

2.2 Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus tehdä ohjelmaa koskevia kysymyksiä kilpailuasiamiehelle kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen webmaster@nssoy.fi.

Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan kilpailun kotisivuilla. Mahdolliset kysymykset on toimitettava viimeistään 1.4.2020.

2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tulosten julkistaminen

Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy 15.5.2020, jonka jälkeen tuomaristo valitsee sähköisen aineiston perusteella enintään kahdeksan työtä, joista pyydetään valmistamaan mallivalaisimet. Protovaiheeseen päässeille ilmoitetaan 1.6.2020 ja mallivalaisimien tulee olla valmiita 7.9.2020.

Kaikki protovaiheeseen valitut ja mallin määräaikaan mennessä jättäneet työt ovat näytteillä Habitare Pro Loungessa 9.-13.9.2020.

Kilpailun tulokset julkistetaan perjantaina 11.9.2020 Helsingin Messukeskuksessa.

Myös yleisö pääsee valitsemaan mallivalaisimista oman suosikkinsa. Messuvieraiden suosikkivalaisin julkistetaan sunnuntaina 13.9.

Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa.

2.4 Kilpailutöiden käyttöoikeus ja mallisuojaus

Järjestäjät eivät käytä kilpailun tuloksia kaupallisissa tarkoituksissa, mutta osallistuja myöntää järjestäjille oikeuden käyttää kilpailuaineistoa kilpailutöiden esittelyyn ja tulosten julkistamiseen. Kilpailijalla on tekijänoikeus työhönsä.           

Mikäli kilpailija haluaa suojata työnsä mallisuojalla, hänen on tehtävä se omalla kustannuksellaan.

2.5 Kilpailutöiden palautus

Kilpailuun jätettyä aineistoa ei palauteta. Mallivalaisimet ovat noudettavissa Habitare-messujen päätyttyä sunnuntaina 13.9.2020 klo 18.00 tai erikseen sovittavana aikana.

2.6 Kilpailutöiden vakuuttaminen

Kilpailijan tulee halutessaan itse vakuuttaa työnsä kuljetus- ja käsittelyvahinkojen osalta myös siltä ajalta, kun ne ovat kilpailun järjestäjän hallussa.

3 KILPAILUTEHTÄVÄ

3.1 Tehtävä                  

Luminord 2020 -kilpailun tehtävänä on suunnitella sisätiloihin soveltuva monistettava valaisin, jonka valmistuksessa on käytetty yhtä tai useampaa kierrätysmateriaalia.

Kilpailuehdotusten toivotaan ottavan kantaa siihen, voitaisiinko uusissa valaisimissa hyödyntää entistä enemmän kierrätysmateriaaleja ja taipuuko käytetty materiaali esteettisesti arvokkaaksi ja teknisesti toimivaksi valaisimeksi.

Kilpailuun voivat osallistua työt,

- jotka ovat suunnittelultaan viimeisteltyjä ja esitystavaltaan niin selkeitä, että pääarvosteluperusteiden täyttyminen voidaan todeta,

- joita ei ole ennen kilpailuajan päättymistä julkaistu ja

- jotka eivät ole vielä markkinoilla.

Julkaisulla tarkoitetaan tässä sitä, ettei tuote ole kaupallisesti tuotannossa ja siten ostettavissa jostain valmiina tuotteena. Pelkän suunnitelman julkaisu esimerkiksi tekijän omassa portfoliossa tai opiskeluprojektin yhteydessä ei ole este osallistumiselle.

3.2 Arvosteluperusteet

Kilpailutöitä arvosteltaessa otetaan erityisesti huomioon:

- käytettävyys siinä ympäristössä, johon se on suunniteltu

- valaistuksen laatu

- muotoilu ja innovatiivisuus,

- sähköturvallisuus

- teollinen valmistettavuus

- elinkaari- ja ekologiset tekijät, kierrätysmateriaalin luova käyttö.

4 VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

4.1 Asiakirjat

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailutyön kuvat, piirustukset ja tekstiselostukset toimitetaan osoitteeseen webmaster@nssoy.fi  sähköpostin liitteenä olevana yhtenä pdf-tiedostona. Sähköpostin otsikkona tulee olla Luminord 2020 -kilpailu.

Pdf-aineisto nimetään kilpailuehdotuksen nimen mukaan. Koska kilpailu on anonyymi, pdf-aineistosta ei saa löytyä tekijöiden nimiä. Tekijän/tekijöiden nimi/nimet ja yhteystiedot kerrotaan sähköpostissa.

Pdf-aineiston pitää sisältää valaisimen projektiopiirustukset sekä tarvittaessa leikkaus päämittoineen. Havainnekuvista tulee ilmetä esimerkiksi valaisimen käyttöön ja sijoitteluun liittyviä seikkoja. Ehdotuksen tekstiselostuksessa kerrotaan tuotteen tarina sekä perustelut siihen, kuinka valaisimen suunnittelussa on otettu huomioon arvosteluperusteissa olevat asiat, erityisesti käytetyt kierrätettävät materiaalit. 

Mallivalaisinvaiheeseen päässeet toimittavat valaisimen prototyypin Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitiloihin osoitteeseen Takomotie 8 a, 00380 Helsinki.

4.2 Kilpailusalaisuus

Hyväksyttävä kilpailutyö ei sisällä viitteitä tekijästä. Pdf-aineisto nimetään kilpailuehdotuksen nimen mukaan. Pdf-aineistosta ei saa löytyä tekijöiden nimiä. Tekijän/tekijöiden nimi/nimet ja yhteystiedot kerrotaan sähköpostissa.

Mallivaiheessa kilpailutyöhön on kiinnitettävä suljettu, valaisimen nimellä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on tekijän/tekijöiden nimi ja yhteystiedot.

Tekijöiden yhteystiedoissa on kerrottava, kenellä on kilpailutyön tekijänoikeus ja ketkä ovat avustajia.

4.3 Kilpailutöiden sisäänjättö

Sähköisen materiaalin osalta kilpailuaika päättyy perjantaina 15.5.2020, jolloin ehdotusten tulee olla perillä osoitteessa webmaster@nssoy.fi.

Prototyyppien sisäänjättö on viimeistään 7.9.2020. Ne toimitetaan Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimistoon, Takomotie 8 a, 00380 Helsinki.

Sivun yläreunaan