Page 26 - Plaani 1 - 2021
P. 26

Tietomalleista voisi tulla osa kansallis- varallisuutta, josta kaikki hyötyvät
Tietomallintamisen täysimääräinen hyödyntäminen ei vieläkään onnistu parhaalla mahdollisella tavalla rakentamisen koko prosessin kannalta, etenkään kiinteistön ylläpito ja koko elinkaari huomioiden. Tämä on yksi syy siihen, että Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV2012) on alan ammattilaisten mielestä tullut tiensä päähän. BuildingSMART -organisaatio on valmistellut jo parin vuoden ajan sille korvaajaa, mutta toistaiseksi maksaja puuttuu. Miksi YTV2020 kuitenkin tarvitaan, ja kuinka se hyödyttää koko kansantaloutta?
Teksti: Antti Leikas
Tässä lehdessä ilmestyi vuosi sitten (Plaani 1/2020) artikkeli, jossa kä- siteltiin Viron rakennussektorin digiloikkaa. Sen keskeisessä roolissa oli Senaatti-kiinteistöjä vastaava Riigi Kinnisvara, joka alkoi vahvasti edistää BIM-pohjaista suunnittelua jo vuonna 2008. Samaan aikaan Senaatti ilmoitti Suomessa vaativansa kaikilta rakennussuunnittelun osapuolilta käytettävien ohjelmistojen IFC-yhteensopivuutta. Eli Suomenlahden eri
puolilla tavoiteltiin tavallaan samaa asiaa, mutta toimenpiteiden sisältö oli hyvin erilainen. Siinä missä virolaiset halusivat edistää koko proses- sia, Suomessa takerruttiin tiedostoformaattiin.
”Ei ihan näin”, torppaa kärjistetyn tulkinnan Senaatti-kiinteistöjen tieto- mallinnuksen asiantuntija Juho Malmi. ”Senaatin tietomalliohjeet vuo-
   26Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
 (vas. yllä) ”YTV2020:n tavoite on tuottaa yhteismitallisia tietomal- leja”, sanoo Juho Malmi Senaatti- kiinteistöiltä. Kuva: Jaakko Lukumaa
(vas. alla) Senaatin asiantuntija Mirkka Rekola näkee ajantasaisen tietomallin kiinteistönpidon tär- keimpänä tulevaisuuden työkalu- na. Kuva: Jaakko Lukumaa
”Vakioitu tiedon tuottaminen voi avata ovet skaalautuvaan bisnek- seen”, kommentoi Granlundin Tero Järvinen. Kuva: Granlund

   24   25   26   27   28