Page 27 - Plaani 1 - 2021
P. 27

suunnitteluPlaani
   delta 2007 sisälsivät jo yhdeksän osaa, joista YTV myöhemmin laadittiin, ja myös virolaiset hyötyivät suomalaisten tekemästä työstä.”
Malmi myöntää, että suhtautuminen IFC:hen saattoi hallita keskustelua suunnittelijapiireissä tuohon aikaan. ”Taustalla tehtiin kuitenkin koko ajan kehitystyötä, ja suomalaiset osallistuivat kansainväliseen kehitys- työhön.”
ONKO MALLINNUS 3D-SUUNNITTELUA?
Kehitystyö poiki hedelmää, ja yleiset tietomallivaatimukset saatiin julkaistua. Senaatin rooli sen valmistumisessa oli vahva, ja Malmin mukaan toimiala alkoi kypsyä uuteen ajattelutapaan.
Tällä hetkellä arvioituna lähes kymmenen vuotta vanhan YTV2012:n pahin heikkous on ollut sen proosallinen luonne. Alalla ollaan sitä mieltä, että täsmällisten vaatimusten sijaan kyseessä on ohjeisto, jonka noudattami- nen on jäänyt liikaa suunnittelutoimistojen päätettäväksi. Eli mallinnettu on, mutta jokainen omalla tavallaan, omien tarpeidensa mukaan.
”En pidä tilannetta aivan noin villinä”, Juho Malmi sanoo. ”Mutta YTV2012:n päivitystarpeet olivat tiedossa jo sillä hetkellä, kun se julkaistiin.”
Merkittävä mallintamisen hidaste erityisesti sähkösuunnittelussa on ol- lut, että mallinnusta on edistetty geometrian näkökulmasta. 3D-kuvilla ja törmäystarkastelulla ei sähkösuunnittelun kannalta ole lainkaan sellaista merkitystä kuin muilla suunnittelualoilla, koska kun kaapeli ja putki kohtaavat, kaapeli väistää. Mutta kaapelihylly ei väistä, ainakaan niin helposti.
PAINO SANALLA TIETO
”Nyt viimeistään on aika ymmärtää, että tietomallinnuksessa on kysymys suunnitteluobjektien sisältämästä tiedosta, ei 3D-kuvista”, Juho Malmi sanoo. ”YTV2020:n tavoitteena on yhdenmukaistaa käyttötarkoituskoh- taisesti mallintavan suunnittelun vaatimukset sillä tarkkuudella, että kaikki tietomallit voidaan toteuttaa yhteismitallisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suunnitteluprosessit tuottavat koneluettavaa dataa, joka on kaikkien suunnitteluosapuolien käytettävissä ja hyödynnettävissä.”
BuildingSMARTin Talo-toimialaryhmän vetäjä, Granlundin teknologia- johtaja Tero Järvinen näkee YTV2020:n suurena mahdollisuutena sen, että tiedon tuottaminen ymmärretään kokonaan uutena liiketoimintana. ”Kun meillä on vakioitu tapa tuottaa tietoa mallinnukseen ja henkinen kypsyys tämän merkityksen ymmärtämiseen, meillä on samalla mahdol- lisuus skaalautuvaan bisnekseen”, Järvinen sanoo.
Järvisen arvio antaa aihetta tarkempaan pohdintaan. Tähän saakka olemme tottuneet ajattelemaan, että kansallisvarantomme koostuu kiinteästä, pääosin rakennetusta ympäristöstä. Ja tästä kansallisvaran- nosta huolehtiminen on eräs rakennus- ja talotekniikka-alojen tärkeimpiä tehtäviä. Mutta mitä muuta kansallisvarantoon voisi kuulua?
DATA ON UUSI ÖLJY – TAI TURVE
Siinä missä luonnonvarat vähenevät, datan määrä kasvaa. Mutta data sellaisenaan ei ole arvokasta. Vasta kun sitä jalostetaan, syntyy jotain arvokasta – syntyy tietoa. Ja tänä päivänä yhä useamman yrityksen arvokkain pääoma ei ole enää laitteissa ja laitoksissa tai edes työn- tekijöissä, vaan se on yrityksen hallitsemassa tiedossa. Patenteissa,
27Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
iStockphoto   25   26   27   28   29