Page 41 - Plaani 1 - 2021
P. 41

 Lisätietoa NSS:n apurahoista www.nssoy.fi/jasenet.
suunnitteluPlaani
            Asiantuntijamme palveluksessasi:
Kimmo Saarelainen
osastopäällikkö/Teollisuustuotteet
puh. 019 8711 417, kimmo.saarelainen@perel.fi
lisia syitä ja ratkaisuja sekä eri osapuolten näkemyksiä aiheen tiimoilta. Työssä tarkastellaan myös sähkösuunnittelijan roolia ja toimintaedelly- tyksiä sisäkuuluvuushankkeissa sekä pyritään selvittämään sähköalalla vallitsevaa yhteistä näkemystä sisäkuuluvuusongelmien ehkäisemiseksi. Työssä aiheen käsittely keskittyy osaltaan hajautettuun antennijärjestel- mään (DAS), mutta muitakaan ratkaisuvaihtoehtoja ei unohdeta.
Haastatteluiden perusteella havaittiin sisäkuuluvuuden osalta useita ongelmakohtia ja riskejä rakentamisessa. Tärkeitä keskustelunaiheita haastatteluissa olivat vastuukysymykset liittyen hankkeiden tehtävän- jakoon, rakennusten käyttäjien ja viranomaisten turvallisuuden var- mistaminen, rakennushankkeen jouheva eteneminen sekä toimijoiden keskuudessa vallitseva käsitys sähkösuunnittelijoiden vaihtelevasta osaamistasosta sisäkuuluvuusasioissa. Haastatteluiden perusteella voidaankin todeta, että sisäkuuluvuuden varmistamiseksi alalle tarvitaan lisää ohjeistusta ja yhdessä sovittuja käytäntöjä. Tämän lisäksi koettiin tärkeäksi myös panostaa tele- ja tietojärjestelmiin liittyvään koulutuk- seen sähköalalla, alkaen sen koulutusohjelmista, sillä yhä enenevissä määrin sähkösuunnittelijoilta vaaditaan osaamista myös tällä alueella. Etenkin radiotekniikkaan liittyvät opinnot koettiin tärkeänä langattomien järjestelmien lisääntyessä kiinteistöissä.
Diplomityö tehtiin keväällä 2020 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, Insinööritoimisto Stacon Oy:n toimeksiantona. Työ on kokonaisuudessaan luettavissa Aaltodoc-julkaisuarkistossa, linkki työhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202005243294.
Lauri Ikola, DI
Staattisen sähkön
hallinta alkaa
lattiapinnoitteesta
Tarjoamme useita erilaisia pinnoitevaihtoehtoja ja kokonaisvaltaisia avaimet käteen -ratkaisuja
Palveluumme kuuluvat mm.:
t
tekninen osaaminen oikean pinnoitteen valintaan
korkealuokkaiset tuotteet
ammattitaitoinen asennuspalvelu
loppusiivous ja käyttöönottopesu
lattioiden sähköisten arvojen mittauspalvelut ja -pöytäkirjat
Hyvinkääläinen perheyritys Perel Oy on staattisen sähkön hallinnan erikoisosaaja jo yli 30 vuoden kokemuksella. Erikoisosaamiseemme kuuluvat mm. ESD-suojaus elektroniikkateollisuudessa, huolloissa ja laboratorioissa, ATEX-ympäristössä, puhdastiloissa ja terveydenhuollossa. Hallitsemme myös staattisten sähkön aiheuttamien ongelmien ratkaisut prosessiteollisuudessa.
 Torpankatu 28, PL 230, 05801 HYVINKÄÄ, puh. 019 87 111, info@perel.fi
www.perel.fi   39   40   41   42   43