Page 8 - Plaani 1 - 2021
P. 8

MRL-uudistus saattaa vaikuttaa myös suunnit- telijoiden vastuisiin rakentamisen prosessissa
MRL:n eli maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee. Nyt keskustellaan muun muassa ra- kentamisen prosessia ja itse lopputuotetta koskevista vastuunjaon vaihtoehtoisista malleista.
Teksti: Matti Valli
Vaihtoehtoja on lähinnä kolme: nykymalli paranneltuna, päävastuulli- sen toteuttajan malli ja malli, jossa kaikkien mukanaolijoiden vastuuai- ka kasvatettaisiin viiteen vuoteen. Tamperelaisen Sähkötekniikka Oy Kari Sirénin omistaja Kari Sirén ja Rejlersin johtaja Timo Tenninen pitävät nykyistä MRL:ää vastuiden osalta varsin hyvänä.
"Rakentamisen päävastuu tulisi jatkossakin olla nykykäytännön mukai- sesti rakentamiseen ryhtyvällä ja kiinteistön omistajalla, mutta tämän
vastuun tulisi koskettaa nimenomaan lopputulosta ja lopputuloksen laatua", Sirén linjaa
Vastuulla Sirén tarkoittaa sellaista lakisääteistä vastuuta, joka on sillä taholla, jolle laki sen määrää ja jota ei voi sopimuksilla siirtää.
"Rakentamisen prosessia – turvallisuus, aikataulu, työmaajärjestelyt – koskeva vastuu tulisi puolestaan olla sillä, joka johtaa prosessia, eli
  8Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
iStockphoto

   6   7   8   9   10