Page 57 - Plaani 1 - 2021
P. 57

  Ennennäkemätöntä energiatehokkuut- ta - uuden sukupolven Frico-ilmaverho- kojeet pian Suomessa
Vähähiiliseen, energiatehokkaaseen rakentamiseen tähtäävät saavat pian täysin uudenlaista vastinetta rahoilleen, kun oviaukoissa ilman hallitsemattomia virtauksia estävien ilmaverhokojeiden uusi sukupolvi saapuu Suomeen. Hedtec Oy tuo maailmanluokassakin ainutlaatuisen Frico-sarjan markkinoille helmikuussa 2021.
”Frico on Suomessa asemansa vakiinnuttanut, vaativiin olosuhteisiim- me erityisesti sopiva ilmaverhokojesarja. Pian lanseerattavan uuden sukupolven myötä otetaan aimo askel kohti entistä ekologisempaa ja energiatehokkaampaa rakentamista”, kertoo Hedtec Oy:n tuoteryhmä- päällikkö Marko Mustonen.
Ilmaverhokojesarja uudistuu kauttaaltaan. Aikaisempiin Frico-sarjoihin nähden samaa on oikeastaan vain ulkoasu, joka sekin on kompaktimpi.
”Olennaisimmat muutokset ovat moottoriteknologian uudistuminen en- tistäkin energiatehokkaammaksi sekä entistä älykkäämpi ohjaus. Näillä on erittäin iso merkitys erityisesti meillä Suomessa.”
Mustosen mukaan ilmaverhokojeet on mitoitettava kohteisiin ääriolo- suhteiden mukaan, vaikka suurin osa vuodesta eletään huomattavasti kevyemmissä haasteissa.
”Tähän saakka käytetyt AC-moottorit tarjoavat parhaan hyötysuhteen silloin, kun niitä ajetaan täydellä teholla, eli äärioloissa. Kun tehoa sää- detään alaspäin, normaaleihin olosuhteisiin, joissa olemme jopa 90 % ajasta, hyötysuhde putoaa merkittävästi.”
Vaativien ilmanalojen erityisasiantuntijana ja säätötekniikan edellä- kävijänä Frico on ottanut tämän huomioon uudessa sarjassa. Uuden sukupolven EC-moottoriteknologiaa hyödyntävät Frico-ilmaverhokojeet toimivatkin lähes päinvastoin.
”Uusissa Fricoissa säätö voidaan tehdä huomattavasti paremmalla hyö- tysuhteella myös normaalioloissa. Omaenergian kulutus on merkittävästi nykyistä pienempi. Silti suorituskykyä löytyy myös äärioloissa.”
Laitemyynti alkaa Suomessa helmikuun puolivälissä.
”Tarjoamme lisätietoa, tukea suunnitteluun sekä laite-esittelyitä jo nyt. Saataville on tulossa todellista tulevaisuuden teknologiaa. Haluamme aktiivisella tiedottamisella varmistaa, että tämä vaihtoehto osataan ottaa huomioon uudis- ja korjausrakentamishankkeissa”, Mustonen päättää.
www.hedengren.com/fi
uutisetPlaani
  Uutta UTUn tuotannossa: Työmaakeskus mopsi apuna rakennusten sähköistämi- sessä
UTUn vakiokeskustuoteperhe saa perheenlisäystä koiramallistoon, kun mopsit eli työmaan alakeskusvalikoima vahvistaa rakennustyömaa- kohteissa sähkönjakelua. Nyt UTUn keskustuotteilla voi hoitaa koko rakennuksen sähköistyksen aina ensimmäisestä sähköntarpeesta rakennustyömaalla lopullisten asukkaiden sähkönkulutukseen.
UTU valmistaa omissa tuotantotiloissaan Ulvilassa kotimaisena käsi- työnä työmaan alakeskuksia. Valittavana on useita erilaisia työmaakes- kusmalleja, jotka sopivat niin pienen kuin suurenkin rakennustyömaan sähköistykseen. Nämä työmaakeskukset soveltuvat esimerkiksi rakennustyömaiden työmaa-aikaiseen sähkönjakeluun sekä muuhun väliaikaiseen sähkönjakeluun. Työmaakeskukset on tehty kestämään vaativatkin työmaaolosuhteet ja kevyen rakenteen ansiosta keskuksia on helppo siirrellä tarpeen mukaan. Keskuksissa käytettävät Hagerin johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet takaavat laadukkaan ja toimivan lopputuloksen.
Työmaan alakeskukset on suunniteltu UTUlla niin, että työmaaolosuh- teissa kovakin käyttö on sallittua. Vahva ja kestävä alumiininen putkira- kenne antaa suojaa pistorasioille. Työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut SGS Fimko Oy, joka on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. Mopsit ovat siten standardin
EN 61439-4 mukaisia ja testatusti kestäviä ja laadukkaita tuotteita.
www.utu.eu/sahkokeskukset/
  57Plaani 1 2021 Rakennuttaminen
 


   55   56   57   58   59