Sähkösuunnittelijat NSS ry on Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää hyvää sähkösuunnittelutapaa ja toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä.

pallo YTY Uutiset

pallo Uutiset

pallo Koulutus ja tapahtumat

Sähköinsinöörit SIL ry:n Helsingissä sijaitseva liikehuoneisto tarjolla vuokralle. Toimisto sijaitsee meren äärellä Katajanokalla Merisotilaantorin varrella ositteessa Merikasarminkatu 7J. Katso lisätiedot tästä.

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto laativat yhteiset suositukset yrityksille ja kunnille koronakriisin ajaksi. Tavoite on turvata yritysten toimintaedellytykset, alueiden työpaikat ja kuntien elinvoima. Suositukset käsittelevät erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita, julkisten hankintojen toteuttamista, joustomahdollisuuksia vuokrasaatavissa sekä yrittäjien ja kuntajohdon vuoropuhelun käynnistämistä.

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Tutustu verohallinnon ohjeisiin ja päivittyvään tilannetietoon sivulla vero.fi/korona.
Yrityksen veroilmoitukselle voi tarvittaessa hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen, jos se on estänyt veroilmoituksen antamisen ajoissa. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. Verohallinto on tehostanut sekä edellä mainittujen asioiden että muun muassa alv-palautusten käsittelyä. Lue verohallinnon koko tiedote tästä.

 

Sahkoala auttaa selviytymaan20
Tervetuloa seuraamaan Sähköala auttaa selviytymään -keskustelua verkossa perjantaina 24.4. klo 9.30–10.30 osoitteessa 
https://www.mediaserver.fi/live/hyvinvointiasahkolla

Miten virusepidemia seurauksineen on vaikuttanut sähköalan toimintaan?
Mitä on odotettavissa lähikuukausina?
Kuinka ala ratkaisuineen ja palveluineen voi auttaa yhteiskuntaa selviytymään ja mitä se edellyttää?
Millaisia ovat jokapäiväinen elämä ja hyvinvoinnin lähteet tulevaisuudessa?

Keskustelijoina Martti Forss Onniselta (STK pj.), Jani Vahvanen Schneider Electricistä, Jussi Kuusela Amplitista (STUL pj.), Jonne Järvinen Staconista (NSS pj.) ja Pasi Hyyppä Senaatti-kiinteistöistä. Moderaattorina toimii Kari Heikkilä.

2020-04-24-saehkoeala-auttaa-selviytymaeaen-keskustelu

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Valitaan yhdistyksen vaalitoimikunta.
6. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

NSS-Golfin paikkana on tällä kertaa Pirkkala-Golf. Lisätietoa tulossa.