Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto
  1. Etusivu
  2. >
  3. Jäsenet

Jäsenet

Jäsenistö koostuu noin 85 toimistojäsenestä, 650 henkilöjäsenestä ja 135 yhteistoimintajäsenestä. NSS:n jäsenet ovat sähkösuunnittelun ammattilaisia.

– Lue tästä lisää miksi kannattaa liittyä NSS:n jäseneksi!

NSS ry:n jäseniä voivat olla:

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä sähköteknisellä alalla suunnittelu-, tutkimus-, valvonta-, opetus-, rakennuttamis- tai tarkastustoimintaa suorittava henkilö, jolla on vähintään kahden vuoden kokemus itsenäisesti suortitettavista ja vaativista alan suunnittelu-, tutkimus-, valvonta- tai tarkastustehtävistä sekä DI:n, insinöörin tai teknikon tutkinto.

– Ehdokasjäsenet: Yhdistyksen ehdokasjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla pätevyysvaatimusten mukainen opiskelu on vielä kesken tai jolla ei ole vielä kahden vuoden kokemusta alalla suoritetusta työstä. Jos haet ehdokasjäsenyyttä, täytä henkilöjäsenhakemus ja mainitse lomakkeen lisätietoja-kohdassa, että haet ehdokasjäsenyyttä.

– Asiantuntijajäsenet: Asiantuntijajäseneksi voidaan kutsua henkilö, jonka ammatillisen toiminnan voidaan katsoa myötävaikuttavan yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseen.

– Toimistojäsenet: Toimistojäseneksi voidaan hyväksyä alalla yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta toiminut päätoimisesti sähköteknistä suunnittelutoimintaa harjoittava yritys tai suunnittelualan yritys, jossa on sähköteknistä suunnittelutoimintaa päätoimisesti harjoittava yksikkö.

– Yhteistoimintajäsenet: Yhteistoimintayritysjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva oikeuskelpoinen yhteisö.

Lisätietoa jäseneksi liittymisestä NSS:n toimistosta webmaster@nssoy.fi.
Jäsenmaksut 2024 näet tästä. 

NSS ry edellyttää, että kaikki sen jäsenet noudattavat toiminnassaan SKOL ry:n julkaisemia FIDICin eettisiä sääntöjä.

Sähkösuunnittelijat NSS ry:n hallituksen hyväksymä kilpailuoikeudellinen ohje yhdistyksen hallitukselle sekä työryhmill