Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto
  1. Etusivu
  2. >
  3. Yhdistys
  4. >
  5. Sidosryhmät

Sidosryhmät

Sähkötieto ry
Juha Kiviniemi, hallituksen puheenjohtaja (SKOL)
Topi Volama, hallituksen varajäsen (SKOL)
Markku Säkö, hallituksen jäsen (NSS)
Mikko Yrjönen, hallituksen varajäsen (NSS)
Markku Myllys, Tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmän jäsen
Eero Ajosenpää, Sähköistys-asiantuntijatyöryhmän jäsen
Harri Pulkkinen, Kiinteistöautomaation asiantuntijatyöryhmä
Markku Reinholm, Kunnossapidon asiantuntijaryhmä
Miio Mätäsaho, Sähköistys-asiantuntijatyöryhmä

SESKO ry
Seppo Puhakka, hallituksen jäsen
Jonne Mäkelä, hallituksen varajäsen
Pasi Poikonen, työryhmän SK-64 jäsen
Jyri Renkola, työryhmän SK-3 jäsen
Tomi Tuokkola, työryhmän SK-215 jäsen

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö
Markku Säkö, hallituksen jäsen
Teemu Seppänen, sähköturvallisuuden suositusryhmä
Markku Leskinen, paloilmoitinsuositusryhmä

NSS:n ja STUL:n sähköistysprosessin kehitysryhmä
Henri Malassu
Tomi Vähäkangas

Rakennustietosäätiö
Niklas Lind, edustajiston jäsen
Mikko Yrjönen, varajäsen

TUKES
Topi Volama, Sähkölaitteistoturvallisuuden yhteistyöfoorumi

Suomen Yrittäjät ry
Markku Säkö, yhteisöedustaja kokouksissa

Sähkösuunnittelun pätevyyslautakunta
Markku Säkö, lautakunnan puheenjohtaja
Leif Virtanen, lautakunnan jäsen (NSS)
Topi Volama, lautakunnan jäsen (NSS)

Tieto- ja turvateknisten järjestelmien pätevyyslautakunta
Markku Säkö, lautakunnan puheenjohtaja
Jari Liimatainen, lautakunnan jäsen (NSS)

TEM
Aira Rossi, Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnan jäsen
Mikko Yrjönen, Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnan varajäsen

Opetushallitus
Kari Sirén, Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunnan jäsen
Markku Säkö, Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunnan varajäsen

SKOL ry ,
Markku Säkö, Talotekniikkatyöryhmän jäsen
Jonne Järvinen, Talotekniikkatyöryhmän jäsen
Mika Lamminen, Talotekniikkatyöryhmän jäsen
Jonne Mäkelä, Talotekniikkatyöryhmän jäsen
Topi Volama, Talotekniikkatyöryhmän jäsen

 

TAMK 
Aira Rossi, Talotekniikan neuvottelukunta

STUL
Antti Lehtinen, AMK-oppilaitostyöryhmä

Pirkanmaan rakentajat PIRA ry
Aira Rossi, hallituksen varajäsen
Kari Sirén, hallituksen jäsen

Viestintävirasto
Jonne Järvinen, viestintäverkkoja ja -järjestelmiä koskevia määräyksiä tarkastava työryhmä

RALA
Pekka Aho, Talotekniikan arviointilautakunta 
Miio Mätäsaho, Talotekniikan arviointilautakunnan varajäsen