Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto
  1. Etusivu
  2. >
  3. Sertifiointi

Sertifiointi

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyssivut ja pätevyysrekisteri:

www.sähkösuunnittelu.fi

Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelupätevyyden sivusto ja pätevyysrekisteri: 

www.tietojaturvasuunnittelu.fi

Sähkösuunnittelijat NSS ry on toiminut vuodesta 2004 sähkösuunnittelun henkilöpätevyyksien sihteerijärjestönä

Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys Sähkösuunnittelijat NSS ry aloitti syksyllä 2004 yhteistyössä Suomen Konsulttiyhdistys SNIL ry:n, Sähköinsinööriliitto ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n, Insinööriliitto IL ry:n sekä rakennuttajatahoa edustavan Senaatti-kiinteistöjen kanssa henkilösertifioinnin, jonka avulla asiakas voi varmistaa myös sähköteknisiin suunnittelijatehtäviin ehdolla olevien henkilöiden pätevyyden eri vaativuusluokkien mukaisissa suunnittelukohteissa. Pätevyysvaatimusten eri tasojen pohjana olivat tuolloisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset koulutus- ja kohdevaatimukset, ja luokitus porrastui alimmasta C-luokasta korkeimpaan AA-luokkaan.

Sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmä uudistettiin vuonna 2016 vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittujen suunnittelupätevyyksien mukaista luokittelua ja vaatimuksia. Vuoden 2023 alussa voimassa olevia rakennussähkösuunnittelijan pätevyyksiä oli noin 500 suunnittelijalla.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyden myöntää lautakunta, joka koostuu Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Senaatti-kiinteistöjen, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n, Sähköinsinöörit SIL ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n ja Insinööriliitto ry:n edustajista.

Tilaajat arvostavat rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä 

Pätevyysjärjestelmä helpottaa ja yksinkertaistaa rakennuttajan päätöksentekoa sähkösuunnittelijan valinnassa sekä antaa mahdollisuuden verrata sähkösuunnittelijan osaamista muuhun suunnittelijakuntaan.

Pätevyyden toteamistoiminta antaa luotettavat edellytykset sähkösuunnittelijan kelpoisuuden arvioinnille sekä luo sähköalan koulutuksen saaneelle henkilölle jatkuvaan itsensä kehittämiseen kannustavan järjestelmän.

Henkilöpätevyyden toteamistoiminnan avulla voidaan kehittää ja täydentää myös sähkösuunnitteluyritysten sisäisiä laatujärjestelmiä. 

Tieto- ja turvateknisen järjestelmien suunnittelijapätevyydet

Vuonna 2022 käynnistettiin tieto- ja turvateknisen suunnittelijoiden pätevyyksien myöntäminen. Pätevyyttä oli toivottu alalla jo pitkään. Tarjouspyynnöissä tieto- ja turvajärjestelmien suunnittelijoilta on edellytetty pätevyystodistuksia, ja koska Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys keskittyy etenkin ylemmissä vaativuusluokissa projektin kokonaishallintaan, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n aloitteesta tieto- ja turvajärjestelmien suunnittelijoiden pätevyys päätettiin eriyttää omaksi pätevyysjärjestelmäksi. Ensimmäisen vuoden aikana Tieto- ja turvasuunnittelijan pätevyys myönnettiin 41 hakijalle.

Kuten Rakennussähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmässä, myönnetty pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön koulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelijan pätevyyden myöntää lautakunta, jossa ovat edustettuina Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Finanssiala ry, Sähköinsinöörit SIL ry, Turva-alan yrittäjät ry, Senaatti-kiinteistöt, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry sekä Sähkösuunnittelijat NSS ry