Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto
  1. Etusivu
  2. >
  3. Lausunnot

Lausunnot

– SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.

– SESKOn lausuntopyyntö ehdotuksesta pienjännitesähköasennusstandardin SFS 6000 uudeksi painokseksi. Lausuntoaika päättyy 25.3.2022.

– Rakennustietosäätiö RTS sr:n lausuntopyyntö ulko- ja julkisivuvalaistusta käsittelevästä RT-ohjekorttiehdotuksesta. Ehdotus käsittelee pihojen ja muiden ulkotilojen ulkovalaistusta, julkisivujen valaistusta sekä ulkoalueiden valaistusratkaisuja. Ohjekortti on tarkoitettu tilaajalle ja arkkitehdille. Ohjekortti perustuu SähköInfon ST-kortteihin ST 58.10 Julkisivuvalaistus ja muu ulkotilojen erikoisvalaistus ja ST 58.09 Ulkovalaistus. Lausuntoaika päättyy 31.1.2022.
Lausuntomateriaali on ladattavissa osoitteesta https://rakennustieto.fi/lausuntopyynnot
Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse tommi.pihlajamaki@rakennustieto.fi 

– Sähkötieto ry:n lausuntopyyntö ohjekortista ST 631.15 Peittoäänijärjestelmä.
Kortin käsikirjoituksen on tehnyt Aki Päivärinne ja kortin sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa tarvittaessa Markku Myllys, sähköposti markku.myllys@granlund.fi.
Kustantajan puolelta tiedusteluihin vastaa Kimmo Arenius, sähköposti kimmo.arenius@sahkoinfo.fi.
Kommenttien/lausunnon antaminen tapahtuu web-pohjaista lausuntotyökalua käyttäen, osoite https://lausuntotyokalu01.azurewebsites.net
Lausuntoaika päättyy 16.1.2022.