Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- SESKOn lausuntopyyntö SFS-käsikirjasta 604-2 Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto. Lausuntoaika päättyy 7.6.2017.

- Sähkötieto ry:n lausuntopyyntö uudesta ST-kortista ST 673.51 Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät. Lausuntoaika päättyy 23.6.2017.

- Ohje-ehdotukset RTS 17:14 Kiinteistön opasteet ja RTS 17:15 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla ovat lausunnolla. Lausuntoaika on maanantaihin 12. kesäkuuta saakka. Ohje-ehdotuksessa "Kiinteistön opasteet" esitetään suunnitteluohjeita opasteiden sijoituksesta, havaittavuudesta, rakenteesta, valaistuksesta, teksteistä, symboleista, opasteissa käytettävistä väriyhdistelmistä sekä tuntoon perustuvista opasteista.
Ohje-ehdotuksessa "Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla" esitetään ohjeita liikennemerkkien ja opasteiden sijoittamisesta ja käytöstä kiinteistöjen ajoneuvoilla liikennöitävillä alueilla sekä jalankulkualueilla.
Ohjeet on tarkoitettu rakennusten suunnittelijoille, liikennesuunnittelijoille ja kiinteistön omistajille ja haltijoille.

Linkki aineistoon: https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-kiinteiston-opasteet-liikennemerkit-120617.html.stx

- Sähkötieto ry:n lausuntopyyntö uudesta ST-kortista ST 631.09 Äänentoiston mallinnus. Lausuntoaika päättyy 21.6.2017.


- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.