Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Rakennustiedon lausuntopyyntö ohje-ehdotuksista
RTS 19:50 Rakennuksen digitaalinen turvallisuus. Suunnittelijoiden ohje
RTS 19:51 Rakennuksen digitaalinen turvallisuus. Kiinteistönpidon ohje

Ohje-ehdotuksissa käsitellään talotekniikan järjestelmien tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä sekä myös esitetään keinoja tieto- ja kyberturvallisuusriskien hallintaan. Lausuntoaika päättyy 9.12.2019. Lausuntoaineisto vastauslomakkeineen löytyy Rakennustiedon verkkosivulta
  
 

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.