Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot   

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö KorjausRYLin purkamiseen liittyvistä sisällöistä, jotka kattavat tässä ehdotuksessa korjausrakentamiseen liittyvän purkamisen lisäksi myös kokonaispurkamisen. Lausuntoaika päättyy 14.12.2020. 
Lausunnolla oleva kokonaisuus sisältää
• Rakennuttajaa ja suunnittelijaa ohjeistavan Selvitykset ja suunnitelmat -kokonaisuuden (RTS 20:24)
• RYL-laatuvaatimukset purkamiseen liittyville esiselvityksille: haitta-ainekartoitus ja -tutkimukset sekä purkukartoitus (RTS 20:25)
• Purkutöiden RYL-laatuvaatimukset työnosaluvuissa 11 Rakennusten, rakennusosien ja rakenteiden purkaminen ja säilyttäminen ja 12 Haitallisten aineiden purkaminen. (RTS 20:26) 
Ohje-ehdotus on osoitteessa https://uutiset.rakennustieto.fi/category/yleinen/lausuntopyynnot/
 
- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö 20.12.2020 mennessä Poistoilmalämpöpumppuja käsittelevästä kahdesta ohje-ehdotuksesta. 
RTS 20:29, POISTOILMALÄMPÖPUMPUT. Kiinteistöjärjestelmät 
RTS 20:30, POISTOILMALÄMPÖPUMPUT. Pientalot
 
- Sisäverkkomääräyksessä 65D antenniverkossa käytettäville passiivikomponenteille vaadittavaa taajuusalueen ylärajaa on nostettu 1000 MHz -> 1218 MHz, minkä johdosta Traficomilta on tiedusteltu tulkintaa antenniverkossa käytettävistä passiivikomponenteista. Tässä muistiossa kuvataan lyhyesti määräysmuutoksen taustat, vaatimuksiin liittyvät nykyiset reunaehdot sekä annetaan suosituksia antenniverkossa käytettävistä passiivikomponenteista. Muistion tarkoituksena on selventää voimassa olevia antenniverkkojen suunnittelua ja rakentamista koskevia velvoitteita. Aihetta tarkastellaan uudestaan, kun sisäverkkomääräyksen päivittäminen tulee ajankohtaiseksi (näillä näkymin työ voidaan aloittaa vuonna 2021) ja Traficom ottaa mielellään vastaan palautetta aiheesta.

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.