Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- SESKOn lausuntopyyntö pienjännitesähköasennusten energiatehokkuutta ja tuottaja-kuluttajan sähköasennuksia koskevista standardiehdotuksista. Ehdotukset ovat suoria käännöksiä IEC- ja CENELECin HD-standardeista ja ne ovat uusia soveltamisalueita myös IEC:n ja CENELECin standardeissa. Koska eurooppalainen esikuvastandardi on HD-asiakirja, sen sisältö julkaistaan Suomessa kansallisella tunnuksella.
Lausuntoaika päättyy 10.4.2020.
 
- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö ohjekorttiehdotuksesta RTS 20:3 Uimahallien LVIA-suunnittelu. Ohjekortissa käsitellään yleisten uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelua. Ohjekortti on tarkoitettu uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelijoille. Lausuntoaika päättyy 8.5.2020.

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.