Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Ympäristöministeriö pyytää kommentteja uutta rakentamisen lupajärjestelmää ja rakennusvalvonnan järjestämistä koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista 7.7.2020 mennessä
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen lupajärjestelmää ja rakennusvalvonnan järjestämistä koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista. Kommentit pyydetään antamaan alla olevan linkin kautta 7.7.2020 mennessä.
Pykäläluonnokset on valmisteltu virkamiestyönä ympäristöministeriössä. Työryhmässä tai parlamentaarisessa seurantaryhmässä ei ole vielä tehty pykäläluonnoksia koskevia lopullisia linjauksia.
Pykäläluonnoksista saatuja kommentteja on tarkoitus käyttää rakentamisen jaostossa ja työryhmässä tehtävän jatkovalmistelun tukena. Linkki kyselyyn http://www.fountainpark.fi/MRL2020/
Lisätietoja: Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi. p. 0295 250 177,
 
- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö asuntoyhtiön korjaushankkeen läpivientiä käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohjeessa esitetään asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen tyypilliset vaiheet ja niihin liittyvät keskeiset toimet sekä toimijat. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse tai postitse. Viimeinen palautuspäivä on 14.8.2020
Ohje-ehdotus, lausuntoesittely ja lausuntolomake ovat osoitteessa 

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.