Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö ohje-ehdotuksesta Julkisivuvalaistus ja muu ulkotilojen erikoisvalaistus.
Lausuntomateriaali on ladattavissa osoitteesta https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-julkisivuvalaistus-290618.html.stx
Lausuntoaika päättyy 29.6.2018.
Ohje julkaistaan samansisältöisenä RT-, SIT- ja KH-ohjeena ja se perustuu ST-kortiston samansisältöiseen ohjeeseen, joka on samanaikaisesti lausunnolla.

- TEM:n lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön oheisen linkin kautta 15.6. mennessä.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=afbd3564-9ad3-42f9-8ddf-62dae9cda265&respondentId=dd02f099-3655-40e5-9705-d5d1b2fcdce2  

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.