Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö ohje-ehdotuksesta, joka käsittelee kuulovammaisille tarkoitettuja äänensiirtojärjestelmiä, erityisesti induktiosilmukkaa, ja antaa ohjeita äänensiirtojärjestelmän valintaan ja suunnitteluun. Ohje on tarkoitettu tilaajalle, käyttäjälle, rakennuttajalle, arkkitehdille, pää- ja sähkösuunnittelijalle sekä urakoitsijalle. Ohje on valmisteltu yhteistyössä SähköInfon kanssa ja julkaistaan saman sisältöisenä RT-, KH-, SIT- ja ST-kortistoissa.

Esittely, jakeluluettelo, lausuntolomake ja ohje-ehdotus ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot.html.stx
Lausuntoaika päättyy 23.8.2017.

- SESKOn lausuntopyyntö muutoksesta A2 sanastoon SFS-IEC 60050-617 Sähkötekninen sanasto – Osa 617: Organisaatio/sähkömarkkinat. Lausuntoaika päättyy 2.10.2017.


- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.