Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot   

- Rakennustiedon lausuntopyyntö ohje-ehdotuksista:
• Uimahallin pääsuunnittelun tehtäväluettelo, Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS18 soveltaminen
• Uimahallin arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo, Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK18 soveltaminen
• Uimahallin taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo, Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 soveltaminen.
Lausuntopyynnön esittely ja ohje-ehdotus ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/uimahallin-paa-arkkitehti-ja-taloteknisen-suunnittelun-tehtavaluettelo-210820.html.stx . Viimeinen palautuspäivä on 21.8.2020.
 
- Rakennustiedon lausuntopyyntö ohje-ehdotuksesta uimahallien tilaajan ohjeeksi. Ohje on laadittu tilaajille ja rakennuttajille uimahallihankkeisiin liittyvien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa. Ohjekortti on hyödyllinen myös uimahallihankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja valvojille. Se soveltuu käytettäväksi uimahallien uudisrakentamis- ja perusparannushankkeissa sekä soveltuvin osin kylpylöiden rakennushankkeissa.
Lausuntopyynnön esittely ja ohje-ehdotus ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/uimahallien-tilaajan-ohje-310820.html.stx. Viimeinen palautuspäivä on 31.8.2020.

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.