Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- SESKOn lausuntopyyntö standardiehdotuksesta SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset. Lausuntoaika päättyy 9.2.2018.

 

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö seuraavista allianssimallia käsittelevistä ohjeista ja sopimusasiakirjoista:

Ohjeet:
RTS 17:40 Allianssi rakennushankkeen toteutusmuotona. Allianssin yleiskuvaus.
RTS 17:41 Allianssi rakennushankkeen toteutusmuotona. Allianssin palveluntuottajien hankintamenettely
RTS 17.42 Allianssin kaupallisten ehtojen laatiminen

Sopimusasiakirjat:
RTS 17:43 Allianssin yleiset sopimusehdot
RTS 17:44 Rakennushankkeen allianssisopimus (täytettävä lomake)
RTS 17:45 Kehitysvaiheen allianssisopimus (täytettävä lomake)
RTS 17:46 Toteutusvaiheen allianssisopimus (täytettävä lomake)
RTS 17:47 Allianssin kaupalliset ehdot (täytettävä lomake)
RTS 17:48 Allianssin korvattavat kustannukset (täytettävä lomake)

Lausuntopyyntö, jakeluluettelo ja ohje-ehdotukset ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa www.rakennustieto.fi/lausuntopyynnot
Lausuntoaika päättyy 5.1.2018.

 

- Viestintäviraston lausuntopyyntö
määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 C/2017 M)
määräyksen perustelut ja soveltaminen (MPS 65) -muistiosta.

Lausuntopyyntö ja asiakirjat löytyvät Viestintäviraston verkkosivulta osoitteesta:
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/lausuntopyynnottiedoksiannotkyselyt/lausuntopyynnot/lausuntopyyntoviestintavirastonsisaverkkomaarayksesta65cjaperusteluista14669592017.html

Keskeiset muutokset on kuvattu tarkemmin määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistion sivulla 3. Määräykseen ja sen soveltamisohjeisiin on lisäksi tehty muita lähinnä velvoitteita ja käytettyä terminologiaa täsmentäviä sekä toimialan toivomia muutoksia.

Lisäksi Viestintävirasto pyytää lausunnon antajia arvioimaan seuraavia toimialalta tulleita muutosehdotuksia:
• Antenniverkon mittauksissa on käytettävä mittalaitteita, joiden taajuusalue on vähintään 1000 MHz.
• Antenniverkossa on käytettävä passiivikomponentteja, joiden toimintataajuusalue on vähintään 5-1200 MHz

Lausuntoaika päättyy 14.12.2017.

 


- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.