Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntoyyntö ohjekorttiehdotuksesta Uimahallit.
Ohjekorttiehdotus käsittelee uimahallin tilasuunnittelua ja mitoitusta sekä antaa yleiskuvan teknisestä suunnittelusta. Ohjetta voi soveltaa myös kylpylärakentamiseen. Ohje koskee pääasiassa uudisrakentamista, mutta se on sovellettavissa myös peruskorjaushankkeisiin. Ohje on tarkoitettu arkkitehdille ja pääsuunnittelijalle, ja sitä voidaan käyttää apuna hankesuunnittelun tehtävissä. Uimahallihankkeen käynnistämisestä ja kulusta valmistuu erillinen tilaajan ohje; talotekniikkaa ja vedenkäsittelyä käsitellään erillisissä LVI-ohjeissa.
Lausuntomateriaali on ladattavissa osoitteesta https://www.rakennustieto.fi/lausuntopyynnot. Lausuntoaika päättyy 4.2.2019.

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.