Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö ohje-ehdotuksesta, jossa esitetään rakennusten aurinkosuojaukseen ja passiiviseen aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyvää ohjeistusta. Ohje on suunnattu rakennushankkeeseen ryhtyville, suunnittelijoille ja muille asianosaisille tahoille. Lausuntoaika päättyy 14.5. Lausuntomateriaali on ladattavissa osoitteesta https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-aurinkosuojaus-140518.html.stx


- Rakennustietosäätiö RTS sr on laittanut lausunnolle kaksi ohje-ehdotusta, jotka käsittelevät Maalämpöpumppuja.
RTS 18:1, MAALÄMPÖPUMPUT. Kiinteistöjärjestelmät
RTS 18:6, MAALÄMPÖPUMPUT. Pientalot
Lausuntoaika päättyy 20.5.2018
Ohje-ehdotus sekä vastauslomake ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-maalampopumput-200518.html.stx

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.