Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- SESKO ry:n lausuntopyyntö standardiehdotukseen SFS 5825 Sähkölaitteiston varmennustarkastus. Lausuntoaika päättyy 5.10.2018.

 

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.