Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot 

- Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö rakennuksen digitaalista turvallisuutta käsittelevään ohje-ehdotukseen RTS 19:40 Rakennuksen digitaalinen turvallisuus. Tilaajan ohje.
 
Lausuntoesittely, lausuntolomake ja ohje-ehdotus ovat osoitteessa https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot.html.stx 
 
Ohje-ehdotuksessa käsitellään talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka tilaajan on huomioitava rakennuksen elinkaaren aikana. Ohje-ehdotuksessa myös esitetään keinoja talotekniikan tieto- ja kyberturvallisuusriskien hallintaan. Lausuntoaika päättyy 23.8.2019.
 
 
- Rakennustiedon lausuntopyyntö RT-ohjekorttiehdotuksista

RTS 19:34 Elinkaarihankkeen puitesopimusmalli
RTS 19:35 Elinkaarihankkeen sopimusmalli
 
Elinkaarihankkeiden markkinoiden kasvaessa ja kehittyessä on tilaajien, palveluntuottajien ja alan keskeisten järjestöjen edustajien toimesta nähty tarpeelliseksi luoda Kira-alalle yhtenäiset sopimusmallit. Uusien sopimusmallien tavoitteena on yhtenäistää sopimusten rakennetta kuitenkin mahdollistaen hankekohtaiset tarkennukset. 

Lausuntopyyntö, ohjekorttiehdotukset ja lausuntolomakkeet ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa:
https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-elinkaarihankkeen-sopimusmallit-310819.html.stx. Lausuntoaika päättyy 31.8.2019. 

 
- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.