Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.

Sähkösuunnittelija on voinut saada vuodesta 2004 vapaaehtoisen pätevyystodistuksen, jonka avulla asiakas voi varmistaa sähköteknisiin suunnittelijatehtäviin ehdolla olevan henkilön pätevyyden eri vaativuusluokkien mukaisissa suunnittelutehtävissä. Järjestelmä on löytänyt paikkansa markkinoilla.

Luokituksen perustana on suunnittelijan koulutus ja käytännön kokemus talonrakentamisen suunnittelutyöstä, ja sen ylimmät tasot korostavat erityisesti suunnittelijan suunnitteluprosessin kokonaishallintaa.

Telesuunnittelijoille asia on hankala, koska he tulevat harvoin nimetyksi hankkeissa vastaaviksi sähkösuunnittelijoiksi tai projektipäällikön tehtäviin, jotka puolestaan olisivat pätevyyshakemuksen referenssikohteita listatessa edellytyksenä vaativaan tai poikkeuksellisen vaativaan pätevyysluokkaan.
Lisäksi rakennussähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän koulutusvaatimukset eivät automaattisesti sisälly esimerkiksi tietoliikenne- tai automaatioinsinööritutkintoihin. Vaativan ja poikkeuksellisen vaativan luokan pätevyyksiin vaaditaan sähköturvallisuuteen, sähkösuunnitteluun ja sähköjärjestelmiin perehdyttäviä opintoja 40 / 45 opintopistettä.

Tele- ja turvasuunnittelijoiden osaamista arvioitava toisin

Sähkösuunnittelun pätevyyslautakunta on tarkastellut pätevyysjärjestelmää tele- ja turvasuunnittelijoiden näkökulmasta vuosien varrella useaan otteeseen.

Pätevyysjärjestelmä perustuu projektinhallinnan osaamiseen. Järjestelmässä ei arvioida hakijan teknistä kompetenssia, vaan suunnittelijan koulutuksen ja kokemuksen kautta saavutettua soveltuvuutta projektin kokonaishallintaan. Tällöin hyvinkin suurta teknistä taitoa ja pätevyyttä edellyttävä osaaminen esimerkiksi tietoteknisten järjestelmien, valaistuksen, turvallisuus- tai AV-järjestelmien vaativissa suunnittelutehtävissä ei kuulu tämän luokituksen piiriin.

Sähkösuunnittelutehtäviin kuuluvan yksittäisen osa-alueen osaamisesta ei siis voida myöntää vaativimpien luokkien pätevyyttä nyt käytössä olevilla kriteereillä.

Vuosina 2016-2017 pätevyyslautakunta tarkasteli järjestelmän koulutusvaatimuksia ja pyrki löytämään koulutuspolun, jonka avulla sähkösuunnittelutehtävissä toimiville tietoliikenne- ja automaatioinsinööreille avautuisi mahdollisuus saavuttaa sähköturvallisuuteen, sähkösuunnitteluun, sähköjärjestelmiin perehdyttäviä opintoja vaativimpiin pätevyysluokkiin tarvittava määrä.
Ammattikorkeakoulut suhtautuivat täydennyskoulutuksen järjestämiseen periaatteessa myönteisesti, mutta kurssin järjestämiseksi opiskelijoita pitäisi olla riittävä määrä.

Pätevyysrekisterissä noin 500 suunnittelijaa

Sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmä uudistettiin vuonna 2016 vastaamaan Maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittujen suunnittelupätevyyksien mukaista luokittelua ja vaatimuksia. Tällä hetkellä voimassa olevia rakennussähkösuunnittelijan pätevyyksiä on noin 500 suunnittelijalla.

Pätevyyden myöntää lautakunta, joka koostuu Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Senaatti-kiinteistöjen, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n, Sähköinsinöörit SIL ry:n, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n ja Insinööriliitto ry:n edustajista. Sähkösuunnittelijan pätevyysjärjestelmän sihteerijärjestönä toimii Sähkösuunnittelijat NSS ry.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyssivut hakemuslomakkeineen ja pätevyysrekistereineen löytyvät osoitteesta www.sähkösuunnittelu.fi.

Lisätietoa:
Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunnan puheenjohtaja Markku Säkö, markku.sako@nssoy.fi, p. 045 223 2428, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Takomotie 8, 00380 Helsinki