Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto

NSS:n Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto

NSS on tuottanut kaikkien käytettäväksi erittäin yksinkertaisen ja nopeatoimisen hakemiston, jonka avulla päästään mahdollisimman helposti ja vähillä klikkauksilla juuri niille toimittajan esitesivuille, joita työn alla olevan järjestelmän suunnittelussa tarvitaan.
NSS käynnisti viime keväänä hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda sähkösuunnittelijoille työkalu suunniteltavien järjestelmien ja laitetoimittajien helpompaan löytymiseen. Hankkeen taustalla oli yhdistyksen strategiatyössä havaitut tarpeet ja halu tarjota jäsenille konkreettista apua päivittäiseen suunnittelutyöhön.

Hakemistoidean primus motoreina ovat toimineet DI Kari Sirén ja NSS:n toimitusjohtaja Markku Säkö. Toiminnalliset pääperiaatteet hahmottuivat kevään aikana pidetyissä suunnittelija- ja laitetoimittajatyöpajoissa. Yhdistyksen hallitus on kommentoinut hakemiston kehitysvaiheita säännöllisesti ja syksyn aikana Markku Säkö on esitellyt hakemistohankkeen NSS:n yhteistoimintajäsenille.

Mappeja, esitteitä ja hakuammuntaa netissä
”Ennen digitaalisen vallankumouksen aikaa suunnittelija etsi tuotteita ja tuoteperheitä suunnitelmiin tuotetoimittajien esitteistä. Tyypillisesti eri tuotevalmistajien esitteitä oli noin 350 kpl suunnittelijan kirjahyllyssä. Etsintä tapahtui usein mappien selkämyksiä tuijottelemalla, mappeja selailemalla ja edellisissä kohteissa käytettyjä ratkaisuja muistelemalla. Esitekeskuksen ylläpito vaati melkoisen työmäärän pelkästään vanhojen esitteiden vaihtamiseksi uusiin”, Sirén kertoo.

Nykyisin järjestelmä- ja tuotevalinnoissa ongelman ydin on seuraava.

Sähkösuunnitteluun piiriin kuuluvien järjestelmien määrä kasvaa. Tuotepuolella tapahtuu voimakasta teknologista kehitystä. Rakennushankkeiden aikataulut ovat kireitä ja suunnittelijoiden on pystyttävä tarjoamaan niihin parhaita sähköteknisiä ratkaisuja. Koska kirjallisessa muodossa olevat esiteaineistot ja tuotetiedostot ovat historiaa, tiedonhaku tapahtuu pääasiassa netin välityksellä. Tiedonhakuprosessi on hidas ja sattumanvarainen. Suunnittelijoiden on hankala löytää tuotteita, vertailla niitä ja saada niistä luotettavaa tietoa. Nykyiset hakemistoratkaisut eivät ole kaikille avoimia ja siksi iso osa toimittajista jää suunnittelijan kannalta pimentoon.

Suunnittelijan tuotetietotarpeet
Suunnittelija suunnittelee järjestelmiä ja sitä tehdessään hän etsii toimittajien tuoteperheitä ja tuotteita järjestelmittäin. Suunnittelija haluaa tietää mitä vaihtoehtoisia toimittajia, tuoteperheitä ja tuotteita on tarjolla. Suunnittelija haluaa päästä tutustumaan toimittajan tuotevalikoimaan mahdollisimman nopeasti, vähillä klikkauksilla ja hyvällä osumatarkkuudella.

Suunnittelija odottaa toimittajan sivuston olevan mahdollisimman palveleva, eli että valikoima ja mahdolliset uutuudet näkyvät heti, tuotetietoihin pääsee vähillä klikkauksilla, tuotetiedot on helppo poimia täydellisinä projekteihin, tuotetiedot ovat oikeita, kattavia ja ajan tasalla.

Suunnittelijan ratkaisut perustuvat ensivaiheessa esitteisiin ja vasta myöhemmin yksityiskohtaisiin tuotetietoihin. Tuotepohjaiset tuotantoa ja toimituslogistiikkaa palvelevat hakemistot eivät riittävästi palvele tätä ensivaiheen tarvetta. Tarvitaan siis suoraan toimittajien sivuille ja edelleen esitetietoihin vievä hakemisto.

Sähkönimikkeistö hakemiston pohjana
NSS:n kehittämä järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto on sähkönimikkeistöpohjainen, joten sen tehokas käyttö on vaivatonta niille, jotka käyttävät sähkönimikkeistöä päivittäisessä työssään.

Hakemisto tehostaa ja nopeuttaa suunnittelutyötä ja parantaa toimittajien tuotevalikoimien esillä ja tarjolla olemista merkittävästi. Tuoteperheiden vertailu ja ratkaisujen löytyminen helpottuu ja nopeutuu ja projekteihin tulee valituksi yhä paremmin niihin sopivia ratkaisuja.

Haku tapahtuu kohdennetusti sen toimittaja- ja tuotevalikoiman piiristä, jota suunnittelutyössä tarvitaan. Globaalien hakukoneiden tarpeeton tietotulva vältetään.

Hakemistossa olevat toimittajayritysten logot muodostavat visuaalisia muistikuvia samalla tavalla kuin esitemappien selkämykset aikanaan. Haku tuottaa nopeammin ja varmemmin tulosta.

Mikä on laitetoimittajan kannalta tärkeintä?
Kari Sirénin mukaan kaikkein keskeisin asia hakemistossa toimittajan kannalta on niin sanottu toimittajan oma Landing Page, jolle suunnittelija klikattuaan toimittajan logoa ohjautuu. Sivun tulisi olla mahdollisimman tehokkaasti suunnittelijaa palveleva juuri siinä työssä mikä sillä hetkellä on menossa.

Hyvässä Landing Pagessa on toimittajan tekemä hakemisto tai mieluimmin kuvagalleria ao. järjestelmän suunnittelua palvelevista tuoteperheistä tai tuotteista. Niitä klikkaamalla pääsee suoraan tuotteistoon.
”Sivustolta helposti löytyvä painike uutuustuotteille tai -järjestelmille voisi myös olla suunnittelijaa kiinnostava lisä. Suunnittelussa herää usein kysymyksiä, joihin halutaan nopeat vastaukset, siksi tieto siitä kehen tai mihin voi ottaa yhteyttä juuri käsillä olevassa asiassa on varmasti hyödyllinen”, Sirén pohtii.

NSS:n hakemisto palvelee myös urakointia ja kiinteistön ylläpitoa
Hakemiston kautta poimitaan myös tuotetietoja projekteihin. Tuotetietojen tulisi toimittajien sivustoilla olla kattavia ja vaivattomasti vietävissä projekteihin. Tuotetiedot on jatkossa siirrettävä kiinteistönomistajien tallennusalustoihin, joten niiden helppo poimiminen on eräs kiinteistön dokumentoinnin keskeisimpiä tehtäviä.

”Hakemiston keskeisin ja luonnollisin käyttäjäryhmä ovat suunnittelijat, mutta nähtävissä on, että myös sähköjärjestelmien toteuttajat eli urakoitsijat voivat hyödyntää hakemistoa vastaaviin tehtäviin kuin suunnittelijatkin. Sähkövalvojien ja rakennuttajien voi olettaa silmäilevän toimittajien tuotesivuja arvioidessaan ratkaisuja ja niiden kelpoisuutta kohteisiin. Kiinteistöjen ylläpito ja isännöinti edellyttävät jatkuvasti toimittajien ja tuotteiden kanssa työskentelyä ja myös tätä tarkoitusta hakemisto osaltaan palvelee hyvin”, Sirén toteaa.

Testausvaihe tehty, tietoja lisätään hakemistoon jatkuvasti
Testausvaiheen perusteella saadun palautteen mukaan hakemisto toimii hyvin ja täyttää sille asetetut vaatimukset erinomaisesti. Suunnittelijan toimittaja- ja tuotehaut helpottuvat ja nopeutuvat. Tuoteratkaisuiden valinnat monipuolistuvat, kun etsintä ja vertailu on paremmin mahdollista.
Sähkönimikkeistön mukaisten järjestelmänimikkeiden lisäksi hakemistossa on painike Muut, jonka alle voidaan sijoittaa sellaisia tuoteryhmiä, joille ei sopivaa sähkönimikettä löydy. Tällaisia ovat esimerkiksi työkalut, mittalaitteet, ohjelmistot tai palvelut.

”Testausvaiheessa mukana olleiden toimittajien parhaat Landing Paget olivat aivan erinomaisen palvelevia ja tuottivat suunnitteluun salamannopeasti tiedon toimittajan tuotetarjoamasta. On helppo todeta, että mitä parempi ja palvelevampi toimittajan järjestelmään linkittämä sivu on, sitä parempi myynti. Hakemistossa mukana olevat toimittajat ovat ikään kuin suunnittelijalle jatkuvasti tarjolla, mutta siitä puuttuvia toimittajia on vastaavasti todella paljon hankalampi ja työläämpi löytää”, Sirén sanoo.

NSS:n hakemistoalusta nostaa laatua ja tuottavuutta
NSS:n rooli laitevalmistajien tuotemateriaalien kehitystyössä pohjautuu jo vuosien taakse. Kari Sirén kertoo, että kirjallisten esiteaineistojen aikaan yhdistyksen kehitystyöryhmä laati laitetoimittajille aineistoarviointeja, jotta he osasivat kehittää esitteitään suunnittelijan näkökulmasta paremmin palveleviksi. Yritysten avattua kotisivunsa arviointeja tehtiin niiden sisällöstä ja toimivuudesta.

”Nyt on astuttu askel eteenpäin ja avattu toimiva hakemistoalusta, jota käyttäen suunnittelijat ja kaikki muutkin pääsevät toimittajien sivustoille nopeasti ja tehokkaasti. Odotettavissa on laadun ja tuottavuuden paranemista suunnittelussa, laitetoimituksissa ja ennen kaikkea projektien lopputuloksissa”, Sirén kiteyttää.

Hakemisto avataan käyttäjille 16.12.2021. Jos haluat yrityksesi mukaan, liity Sähkösuunnittelijat NSS ry:n yhteistoimintajäseneksi.