Järjestelmä- ja laitetoimittajahakemisto

Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelijapätevyys: Ensimmäinen pätevyyslautakunnan kokous 6.6.

Tieto- ja turvasuunnittelijan pätevyysjärjestelmään on tehty kuukausi sitten lähetetyn tiedotteen jälkeen muutoksia. Sähkösuunnittelijat NSS ry:n projektiryhmän ja pätevyyslautakunnan yhteisessä kokouksessa päätettiin tarkentaa hyväksyttävien koulutusten nimikkeitä sekä lisätä niiden joukkoon teknikon tutkinto. Lisäksi pätevyyslautakunta täydentyi Finanssiala ry:n edustajalla. Hakemuksia toivotaan pätevyyslautakunnan ensimmäiseen kokoukseen, joka pidetään 6.6.2022.

Pätevyyttä haetaan pätevyysjärjestelmän sivustolla www.tietojaturvasuunnittelu.fi olevalla lomakkeella sekä sen liitteillä.

Järjestelmän keskeiset periaatteet on koottu alla olevien ja nettisivuilta löytyvien linkkien taulukoihin:

Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset
Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelutehtävän vaativuus

Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelijapätevyys on osoitus siitä, että henkilön koulutus ja työkokemus täyttävät niille asetetut vaatimukset kussakin pätevyysluokassa.

Pätevyyden myöntää lautakunta, joka koostuu seuraavien tahojen edustajista: Sähkösuunnittelijat NSS ry, Senaatti-kiinteistöt, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Finanssiala ry, Turva-alan yrittäjät ry, Sähköinsinöörit SIL ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry ja Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.  Pätevyysjärjestelmän sihteerijärjestönä toimii NSS ry.

Rakentamisen suunnittelijapätevyydet on määritelty 2014 voimaan tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa. Alan tarvelähtöisenä pätevyytenä on vuodesta 2016 myönnetty rakennussähkösuunnittelijan pätevyyksiä. Vuodesta 2022 lähtien myönnetään myös tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelijapätevyyksiä. Molemmat pätevyysjärjestelmät on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain periaatteiden mukaisesti.

Tieto- ja turvateknisten järjestelmien suunnittelupätevyyttä on toivottu alalla jo pitkään. Myös tarjouspyynnöissä tieto- ja turvajärjestelmien suunnittelijoilta on edellytetty pätevyystodistuksia. Koska rakennussähkösuunnittelijan pätevyys keskittyy etenkin ylemmissä vaativuusluokissa projektin kokonaishallintaan, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n aloitteesta tieto- ja turvajärjestelmien suunnittelijoiden pätevyys päätettiin eriyttää omaksi pätevyysjärjestelmäksi.

Vuoden 2022 lautakunnan kokoukset ovat 6.6., 15.9. ja 7.12.

Lisätietoja:
Sähkösuunnittelijat NSS ry, toimitusjohtaja Markku Säkö p. 045 223 2428, markku.sako@nssoy.fi www.tietojaturvasuunnittelu.fi
www.nssoy.fi